Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Hà Nam ⚡️ Mới Nhất 2022

1594
mã bưu chính hà nam

Mã bưu điện Hà Nam nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Hà Nam gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Hà Nam

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Hà Nam: 18000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Hà Nam)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Hà Nam 18000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 18001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 18002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 18003
Ban Dân vận tỉnh ủy 18004
Ban Nội chính tỉnh ủy 18005
Đảng ủy khối cơ quan 18009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 18010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 18011
Báo Hà Nam 18016
Hội đồng nhân dân 18021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 18030
Tòa án nhân dân tỉnh 18035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 18036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 18040
Sở Công Thương 18041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 18042
Sở Lao động – Thương binh và xã hội 18043
Sở Tài chính 18045
Sở Thông tin và Truyền thông 18046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 18047
Công an tỉnh 18049
Sở Nội vụ 18051
Sở Tư pháp 18052
Sở Giáo dục và Đào tạo 18053
Sở Giao thông vận tải 18054
Sở Khoa học và Công nghệ 18055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18056
Sở Tài nguyên và Môi trường 18057
Sở Xây dựng 18058
Sở Y tế 18060
Bộ chỉ huy Quân sự 18061
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 18063
Thanh tra tỉnh 18064
Trường chính trị tỉnh 18065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 18066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 18067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 18070
Cục Thuế 18078
Cục Hải quan 18079
Cục Thống kê 18080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 18081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 18085
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 18087
Liên đoàn Lao động tỉnh 18088
Hội Nông dân tỉnh 18089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 18090
Tỉnh đoàn 18091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 18092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 18093

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

BC. Trung tâm thành phố Phủ Lý 18100
Thành ủy 18101
Hội đồng nhân dân 18102
Ủy ban nhân dân 18103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18104
P. Lương Khánh Thiện 18106
P. Lam Hạ 18107
X. Tiên Hải 18108
X. Tiên Hiệp 18109
X. Tiên Tân 18110
X. Kim Bình 18111
P. Quang Trung 18112
X. Phù Vân 18113
P. Lê Hồng Phong 18114
P. Châu Sơn 18115
P. Thanh Tuyền 18116
P. Thanh Châu 18117
P. Liêm Chính 18118
P. Trần Hưng Đạo 18119
P. Hai Bà Trưng 18120
P. Minh Khai 18121
X. Liêm Chung 18122
X. Trịnh Xá 18123
X. Liêm Tuyền 18124
X. Liêm Tiết 18125
X. Đinh Xá 18126
BCP. Hà Nam 18150
BC. KHL Phủ Lý 18151
BC. Châu Sơn 18152
BC. Thanh Châu 18153
BC. Qui Lưu 18154
BC. HCC Hà Nam 18198
BC. Hệ 1 Hà Nam 18199

HUYỆN DUY TIÊN

BC. Trung tâm huyện Duy Tiên 18200
Huyện ủy 18201
Hội đồng nhân dân 18202
Ủy ban nhân dân 18203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18204
TT. Hòa Mạc 18206
X. Chuyên Ngoại 18207
X. Mộc Nam 18208
X. Mộc Bắc 18209
X. Châu Giang 18210
X. Yên Bắc 18211
X. Bạch Thượng 18212
X. Duy Minh 18213
X. Duy Hải 18214
X. Hoàng Đông 18215
TT. Đồng Văn 18216
X. Tiên Nội 18217
X. Tiên Ngoại 18218
X. Châu Sơn 18219
X. Tiên Phong 18220
X. Đọi Sơn 18221
X. Yên Nam 18222
X. Trác Văn 18223
BCP. Duy Tiên 18250
BC. Đồng Văn 18251
BC. Điệp Sơn 18252

HUYỆN KIM BẢNG

BC. Trung tâm huyện Kim Bảng 18300
Huyện ủy 18301
Hội đồng nhân dân 18302
Ủy ban nhân dân 18303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18304
TT. Quế 18306
X. Văn Xá 18307
X. Đồng Hóa 18308
X. Nhật Tân 18309
X. Hoàng Tây 18310
X. Nhật Tựu 18311
X. Đại Cương 18312
X. Lê Hồ 18313
X. Nguyễn Úy 18314
X. Tượng Lĩnh 18315
X. Tân Sơn 18316
X. Thụy Lôi 18317
X. Ngọc Sơn 18318
X. Khả Phong 18319
TT. Ba Sao 18320
X. Liên Sơn 18321
X. Thanh Sơn 18322
X. Thi Sơn 18323
BCP. Kim Bảng 18350
BC. Nhật Tân 18351
BC. Nhật Tựu 18352
BC. Lê Hồ 18353
BC. Tân Sơn 18354
BC. Ba Sao 18355
BC. Thanh Sơn 18356

HUYỆN THANH LIÊM

BC. Trung tâm huyện Thanh Liêm 18400
Huyện ủy 18401
Hội đồng nhân dân 18402
Ủy ban nhân dân 18403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18404
X. Thanh Hà 18406
X. Thanh Phong 18407
TT. Kiện Khê 18408
X. Thanh Thủy 18409
X. Thanh Tân 18410
X. Thanh Hương 18411
X. Thanh Nghị 18412
X. Thanh Hải 18413
X. Thanh Nguyên 18414
X. Thanh Tâm 18415
X. Liêm Sơn 18416
X. Liêm Túc 18417
X. Liêm Thuận 18418
X. Liêm Phong 18419
X. Liêm Cần 18420
X. Thanh Bình 18421
X. Thanh Lưu 18422
BCP. Thanh Liêm 18450
BC. Kiện Khê 18451
BC. Đoan Vĩ 18452
BC. Phố Cà 18453
BC. Cầu Nga 18454
BC. Phố Động 18455

HUYỆN BÌNH LỤC

BC. Trung tâm huyện Bình Lục 18500
Huyện ủy 18501
Hội đồng nhân dân 18502
Ủy ban nhân dân 18503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18504
TT. Bình Mỹ 18506
X. An Mỹ 18507
X. Bối Cầu 18508
X. An Nội 18509
X. Bồ Đề 18510
X. An Ninh 18511
X. Ngọc Lũ 18512
X. Hưng Công 18513
X. Đồng Du 18514
X. Bình Nghĩa 18515
X. Tràng An 18516
X. Đồn Xá 18517
X. Mỹ Thọ 18518
X. La Sơn 18519
X. An Lão 18520
X. Tiêu Động 18521
X. An Đổ 18522
X. Trung Lương 18523
X. Vũ Bản 18524
BCP. Bình Lục 18550
BC. An Nội 18551
BC. Chợ Chủ 18552
BC. Chợ Sông 18553
BC. An Lão 18554
BC. Chợ Giằm 18555
BC. Trung Lương 18556

HUYỆN LÝ NHÂN

BC. Trung tâm huyện Lý Nhân 18600
Huyện ủy 18601
Hội đồng nhân dân 18602
Ủy ban nhân dân 18603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18604
TT. Vĩnh Trụ 18606
X. Đồng Lý 18607
X. Đức Lý 18608
X. Bắc Lý 18609
X. Chân Lý 18610
X. Đạo Lý 18611
X. Nguyên Lý 18612
X. Công Lý 18613
X. Chính Lý 18614
X. Hợp Lý 18615
X. Văn Lý 18616
X. Nhân Khang 18617
X. Nhân Chính 18618
X. Nhân Nghĩa 18619
X. Nhân Bình 18620
X. Xuân Khê 18621
X. Tiến Thắng 18622
X. Hòa Hậu 18623
X. Phú Phúc 18624
X. Nhân Thịnh 18625
X. Nhân Mỹ 18626
X. Nhân Hưng 18627
X. Nhân Đạo 18628
BCP. Lý Nhân 18650
BC. Cầu Không 18651
BC. Chân Lý 18652
BC. Chính Lý 18653
BC. Nhân Tiến 18654
BC. Chợ Chanh 18655

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Hà Nam mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Hà Nam mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm