Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Vĩnh Long ⚡️ Mới Nhất 2022

1935
Mã Bưu Chính Vĩnh Long

Mã bưu điện Vĩnh Long nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Vĩnh Long gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Vĩnh Long

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Vĩnh Long: 85000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Vĩnh Long)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Vĩnh Long 85000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 85001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 85002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 85003
Ban Dân vận tỉnh ủy 85004
Ban Nội chính tỉnh ủy 85005
Đảng ủy khối cơ quan 85009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 85010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 85011
Báo Vĩnh Long 85016
Hội đồng nhân dân 85021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 85030
Tòa án nhân dân tỉnh 85035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 85036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 85040
Sở Công Thương 85041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 85042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 85043
Sở Tài chính 85045
Sở Thông tin và Truyền thông 85046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 85047
Công an tỉnh 85049
Sở Nội vụ 85051
Sở Tư pháp 85052
Sở Giáo dục và Đào tạo 85053
Sở Giao thông vận tải 85054
Sở Khoa học và Công nghệ 85055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85056
Sở Tài nguyên và Môi trường 85057
Sở Xây dựng 85058
Sở Y tế 85060
Bộ chỉ huy Quân sự 85061
Ban Dân tộc 85062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 85063
Thanh tra tỉnh 85064
Trường chính trị tỉnh 85065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 85066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 85067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 85070
Cục Thuế 85078
Cục Hải quan 85079
Cục Thống kê 85080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 85081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 85085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 85086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 85087
Liên đoàn Lao động tỉnh 85088
Hội Nông dân tỉnh 85089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 85090
Tỉnh Đoàn 85091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 85092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 85093

THÀNH PHỐ VĨNH LONG

BC. Trung tâm thành phố Vĩnh Long 85100
Thành ủy 85101
Hội đồng nhân dân 85102
Ủy ban nhân dân 85103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85104
P. 1 85106
P. 5 85107
P. 4 85108
P. 3 85109
P. 2 85110
P. 9 85111
P. 8 85112
X. Trường An 85113
X. Tân Ngãi 85114
X. Tân Hòa 85115
X. Tân Hội 85116
BCP. Vĩnh Long 85150
BC. KHL Vĩnh Long 85151
BC. Nguyên Huệ 85152
BC. Phước Thọ 85153
BC. Tân Ngãi 85154
BC. Mỹ Phú 85155
BC. Hệ 1 Vĩnh Long 85199

HUYỆN LONG HỒ

BC. Trung tâm huyện Long Hồ 85200
Huyện ủy 85201
Hội đồng nhân dân 85202
Ủy ban nhân dân 85203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85204
TT. Long Hồ 85206
X. Thanh Đức 85207
X. Bình Hòa Phước 85208
X. Đồng Phú 85209
X. Hòa Ninh 85210
X. An Bình 85211
X. Long Phước 85212
X. Phước Hậu 85213
X. Tân Hạnh 85214
X. Thạnh Quới 85215
X. Phú Quới 85216
X. Hòa Phú 85217
X. Lộc Hòa 85218
X. Phú Đức 85219
X. Long An 85220
BCP. Long Hồ 85250
BC. KCN Hoà Phú 85251

HUYỆN TAM BÌNH

BC. Trung tâm huyện Tam Bình 85300
Huyện ủy 85301
Hội đồng nhân dân 85302
Ủy ban nhân dân 85303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85304
TT. Tam Bình 85306
X. Tường Lộc 85307
X. Hòa Hiệp 85308
X. Hòa Thạnh 85309
X. Hoà Lộc 85310
X. Hậu Lộc 85311
X. Tân Lộc 85312
X. Phú Lộc 85313
X. Song Phú 85314
X. Phú Thịnh 85315
X. Tân Phú 85316
X. Long Phú 85317
X. Mỹ Lộc 85318
X. Mỹ Thạnh Trung 85319
X. Loan Mỹ 85320
X. Ngãi Tứ 85321
X. Bình Ninh 85322
BCP. Tam Bình 85350
BC. Ba Càng 85351
BC. Mỹ Lộc 85352

HUYỆN BÌNH TÂN

BC. Trung tâm huyện Bình Tân 85400
Huyện ủy 85401
Hội đồng nhân dân 85402
Ủy ban nhân dân 85403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85404
X. Tân Quới 85406
X. Thành Lợi 85407
X. Mỹ Thuận 85408
X. Nguyên Văn Thảnh 85409
X. Thành Trung 85410
X. Thành Đông 85411
X. Tân Thành 85412
X. Tân Hưng 85413
X. Tân Lược 85414
X. Tân An Thạnh 85415
X. Tân Bình 85416
BCP. Bình Tân 85450

THỊ XÃ BÌNH MINH

BC. Trung tâm thị xã Bình Minh 85500
Thị ủy 85501
Hội đồng nhân dân 85502
Ủy ban nhân dân 85503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85504
P. Cái Vồn 85506
P. Đông Thuận 85507
X. Thuận An 85508
P. Thành Phước 85509
X. Mỹ Hòa 85510
X. Đông Bình 85511
X. Đông Thạnh 85512
X. Đông Thành 85513
BCP. Bình Minh 85550

HUYỆN TRÀ ÔN

BC. Trung tâm huyện Trà Ôn 85600
Huyện ủy 85601
Hội đồng nhân dân 85602
Ủy ban nhân dân 85603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85604
TT. Trà Ôn 85606
X. Thiện Mỹ 85607
X. Tích Thiện 85608
X. Vĩnh Xuân 85609
X. Tân Mỹ 85610
X. Trà Côn 85611
X. Thuận Thới 85612
X. Hựu Thành 85613
X. Thới Hòa 85614
X. Hòa Bình 85615
X. Xuân Hiệp 85616
X. Nhơn Bình 85617
X. Lục Sỹ Thành 85618
X. Phú Thành 85619
BCP. Trà Ôn 85650
BC. Hựu Thành 85651

HUYỆN VŨNG LIÊM

BC. Trung tâm huyện Vũng Liêm 85700
Huyện ủy 85701
Hội đồng nhân dân 85702
Ủy ban nhân dân 85703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85704
TT. Vũng Liêm 85706
X. Trung Thành Tây 85707
X. Quới An 85708
X. Tân Quới Trung 85709
X. Trung Chánh 85710
X. Tân An Luông 85711
X. Trung Hiệp 85712
X. Trung Thành Đông 85713
X. Trung Thành 85714
X. Trung Hiếu 85715
X. Hiếu Phụng 85716
X. Hiếu Thuận 85717
X. Trung An 85718
X. Trung Ngãi 85719
X. Trung Nghĩa 85720
X. Thanh Bình 85721
X. Quới Thiện 85722
X. Hiếu Nhơn 85723
X. Hiếu Thành 85724
X. Hiếu Nghĩa 85725
BCP. Vũng Liêm 85750
BC. Tân An Luông 85751
BC. Hiếu Phụng 85752

HUYỆN MANG THÍT

BC. Trung tâm huyện Mang Thít 85800
Huyện ủy 85801
Hội đồng nhân dân 85802
Ủy ban nhân dân 85803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85804
TT. Cái Nhum 85806
X. Chánh An 85807
X. An Phước 85808
X. Mỹ Phước 85809
X. Mỹ An 85810
X. Long Mỹ 85811
X. Hòa Tịnh 85812
X. Nhơn Phú 85813
X. Chánh Hội 85814
X. Bình Phước 85815
X. Tân An Hội 85816
X. Tân Long 85817
X. Tân Long Hội 85818
BCP. Mang Thít 85850

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Vĩnh Long mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Vĩnh Long mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm