Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Yên Bái ⚡️ Mới Nhất 2022

1591
Mã Bưu Chính Yên Bái

Mã bưu điện Yên Bái nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Yên Bái gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Yên Bái

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Yên Bái: 33000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Yên Bái)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Yên Bái 33000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 33001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 33002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 33003
Ban Dân vận tỉnh ủy 33004
Ban Nội chính tỉnh ủy 33005
Đảng ủy khối cơ quan 33009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 33010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 33011
Báo Yên Bái 33016
Hội đồng nhân dân 33021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 33030
Tòa án nhân dân tỉnh 33035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 33036
Kiểm toán nhà nước tại khu vực VII 33037
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 33040
Sở Công Thương 33041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 33042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 33043
Sở Ngoại vụ 33044
Sở Tài chính 33045
Sở Thông tin và Truyền thông 33046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 33047
Công an tỉnh 33049
Sở Nội vụ 33051
Sở Tư pháp 33052
Sở Giáo dục và Đào tạo 33053
Sở Giao thông vận tải 33054
Sở Khoa học và Công nghệ 33055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 33056
Sở Tài nguyên và Môi trường 33057
Sở Xây dựng 33058
Sở Y tế 33060
Bộ chỉ huy Quân sự 33061
Ban Dân tộc 33062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 33063
Thanh tra tỉnh 33064
Trường chính trị tỉnh 33065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 33066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 33067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 33070
Cục Thuế 33078
Cục Hải quan 33079
Cục Thống kê 33080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 33081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 33085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 33086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 33087
Liên đoàn Lao động tỉnh 33088
Hội Nông dân tỉnh 33089
Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 33090
Tỉnh Đoàn 33091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 33092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 33093

THÀNH PHỐ YÊN BÁI

BC. Trung tâm thành phố Yên Bái 33100
Thành ủy 33101
Hội đồng nhân dân 33102
Ủy ban nhân dân 33103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33104
P. Nguyễn Thái Học 33106
P. Yên Ninh 33107
P. Minh Tân 33108
X. Minh Bảo 33109
P. Nam Cường 33110
X. Tuy Lộc 33111
X. Âu Lâu 33112
P. Nguyễn Phúc 33113
P. Hồng Hà 33114
P. Hợp Minh 33115
X. Giới Phiên 33116
X. Phúc Lộc 33117
X. Văn Phú 33118
X. Văn Tiến 33119
X. Tân Thịnh 33120
P. Đồng Tâm 33121
P. Yên Thịnh 33122
BCP. Yên Bái 33150
BC. KHL Yên Bái 33151
BC. TMĐT Yên Bái 33152
BC. Yên Hòa 33153
BC. Minh Tân 33154
BC. Nam Cường 33155
BC. Hợp Minh 33156
BC. Yên Bái Km5 33157
BC. Yên Thịnh 33158
BC. Hệ 1 Yên Bái 33199

HUYỆN YÊN BÌNH

BC. Trung tâm huyện Yên Bình 33200
Huyện ủy 33201
Hội đồng nhân dân 33202
Ủy ban nhân dân 33203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33204
TT. Yên Bình 33206
X. Vĩnh Kiên 33207
X. Yên Bình 33208
X. Bạch Hà 33209
X. Vũ Linh 33210
X. Phúc An 33211
X. Yên Thành 33212
X. Xuân Lai 33213
X. Mỹ Gia 33214
X. Cẩm Nhân 33215
X. Tích Cốc 33216
X. Xuân Long 33217
X. Ngọc Chấn 33218
X. Phúc Ninh 33219
X. Tân Nguyên 33220
X. Bảo Ái 33221
X. Mông Sơn 33222
X. Cẩm Ân 33223
X. Tân Hương 33224
X. Đại Đồng 33225
X. Phú Thịnh 33226
X. Văn Lãng 33227
X. Thịnh Hưng 33228
X. Đại Minh 33229
X. Hán Đà 33230
TT. Thác Bà 33231
BCP. Yên Bình 33250
BC. Km9 33251
BC. Cảm Ân 33252
BC. Cát Lem 33253
BC. Thác Bà 33254
BĐVHX Cẩm Nhân 1 33255

HUYỆN LỤC YÊN

BC. Trung tâm huyện Lục Yên 33300
Huyện ủy 33301
Hội đồng nhân dân 33302
Ủy ban nhân dân 33303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33304
TT. Yên Thế 33306
X. Minh Xuân 33307
X. Mường Lai 33308
X. Yên Thắng 33309
X. Mai Sơn 33310
X. Khánh Thiện 33311
X. Lâm Thượng 33312
X. Tân Phượng 33313
X. Minh Chuẩn 33314
X. Khai Trung 33315
X. Tân Lĩnh 33316
X. Tô Mậu 33317
X. An Lạc 33318
X. Khánh Hoà 33319
X. Trúc Lâu 33320
X. Động Quan 33321
X. Tân Lập 33322
X. Phúc Lợi 33323
X. Trung Tâm 33324
X. Phan Thanh 33325
X. An Phú 33326
X. Minh Tiến 33327
X. Liễu Đô 33328
X. Vĩnh Lạc 33329
BCP. Lục Yên 33350
BC. Khánh Hòa 33351

HUYỆN VĂN YÊN

BC. Trung tâm huyện Văn Yên 33400
Huyện ủy 33401
Hội đồng nhân dân 33402
Ủy ban nhân dân 33403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33404
TT. Mậu A 33406
X. Ngòi A 33407
X. Mậu Đông 33408
X. Quang Minh 33409
X. An Bình 33410
X. Lâm Giang 33411
X. Lang Thíp 33412
X. Châu Quế Thượng 33413
X. Châu Quế Hạ 33414
X. Đông An 33415
X. Đông Cuông 33416
X. Phong Dụ Hạ 33417
X. Phong Dụ Thượng 33418
X. Xuân Tầm 33419
X. Tân Hợp 33420
X. An Thịnh 33421
X. Đại Phác 33422
X. Đại Sơn 33423
X. Nà Hẩu 33424
X. Mỏ Vàng 33425
X. Viễn Sơn 33426
X. Hoàng Thắng 33427
X. Xuân Ái 33428
X. Yên Phú 33429
X. Yên Hợp 33430
X. Yên Hưng 33431
X. Yên Thái 33432
BCP. Văn Yên 33450
BC. Trái Hút 33451

HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI

BC. Trung tâm huyện Mù Căng Chải 33500
Huyện ủy 33501
Hội đồng nhân dân 33502
Ủy ban nhân dân 33503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33504
TT. Mù Cang Chải 33506
X. Mồ Dề 33507
X. Khao Mang 33508
X. Hồ Bốn 33509
X. Lao Chải 33510
X. Kim Nọi 33511
X. Chế Tạo 33512
X. Dế Xu Phình 33513
X. Púng Luông 33514
X. Nậm Khắt 33515
X. Cao Phạ 33516
X. La Pán Tẩn 33517
X. Chế Cu Nha 33518
X. Nậm Có 33519
BCP. Mù Căng Chải 33550
BC. Pú Luông 33551

HUYỆN TRẠM TẤU

BC. Trung tâm huyện Trạm Tấu 33600
Huyện ủy 33601
Hội đồng nhân dân 33602
Ủy ban nhân dân 33603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33604
TT. Trạm Tấu 33606
X. Hát Lừu 33607
X. Xà Hồ 33608
X. Trạm Tấu 33609
X. Pá Lau 33610
X. Túc Đán 33611
X. Bản Công 33612
X. Bản Mù 33613
X. Làng Nhì 33614
X. Tà Si Láng 33615
X. Phình Hồ 33616
X. Pá Hu 33617
BCP. Trạm Tấu 33650

THỊ XÃ NGHĨA LỘ

BC. Trung tâm thị xã Nghĩa Lộ 33700
Thị ủy 33701
Hội đồng nhân dân 33702
Ủy ban nhân dân 33703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33704
P. Trung Tâm 33706
X. Nghĩa Lợi 33707
X. Nghĩa Phúc 33708
P. Pú Trạng 33709
X. Nghĩa An 33710
P. Tân An 33711
P. Cầu Thia 33712
BCP. Nghĩa Lộ 33750

HUYỆN VĂN CHẤN

BC. Trung tâm huyện Văn Chấn 33800
Huyện ủy 33801
Hội đồng nhân dân 33802
Ủy ban nhân dân 33803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33804
X. Sơn Thịnh 33806
X. Suối Giàng 33807
X. An Lương 33808
X. Suối Quyền 33809
X. Sùng Đô 33810
X. Nậm Mười 33811
X. Gia Hội 33812
X. Nậm Búng 33813
X. Tú Lệ 33814
X. Nậm Lành 33815
X. Sơn Lương 33816
TT. Nông Trường Liên Sơn 33817
X. Nghĩa Sơn 33818
X. Sơn A 33819
X. Phù Nham 33820
TT. Nông Trường Nghĩa Lộ 33821
X. Thanh Lương 33822
X. Hạnh Sơn 33823
X. Phúc Sơn 33824
X. Thạch Lương 33825
X. Đồng Khê 33826
TT. Nông Trường Trần Phú 33827
X. Cát Thịnh 33828
X. Thượng Bằng La 33829
X. Minh An 33830
X. Nghĩa Tâm 33831
X. Bình Thuận 33832
X. Chấn Thịnh 33833
X. Đại Lịch 33834
X. Suối Bu 33835
X. Tân Thịnh 33836
BCP. Văn Chấn 33850
BC. Thái Lão 33851
BC. Đồng Khê 33852
BC. Ba Khe 33853
BC. Mỵ 33854

HUYỆN TRẤN YÊN

BC. Trung tâm huyện Trấn Yên 33900
Huyện ủy 33901
Hội đồng nhân dân 33902
Ủy ban nhân dân 33903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 33904
TT. Cổ Phúc 33906
X. Minh Quán 33907
X. Hòa Cuông 33908
X. Việt Thành 33909
X. Đào Thịnh 33910
X. Tân Đồng 33911
X. Báo Đáp 33912
X. Quy Mông 33913
X. Kiên Thành 33914
X. Hồng Ca 33915
X. Hưng Khánh 33916
X. Hưng Thịnh 33917
X. Việt Hồng 33918
X. Vân Hội 33919
X. Việt Cường 33920
X. Minh Quân 33921
X. Bảo Hưng 33922
X. Lương Thịnh 33923
X. Y Can 33924
X. Minh Tiến 33925
X. Nga Quán 33926
X. Cường Thịnh 33927
BCP. Trấn Yên 33950

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Yên Bái mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Yên Bái mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm