Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Điện Biên ⚡️ Mới Nhất 2022

798
mã bưu chính điện biên

Mã bưu điện Điện Biên nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Điện Biên gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Điện Biên

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Điện Biên: 32000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Điện Biên)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Điện Biên 32000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 32001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 32002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 32003
Ban Dân vận tỉnh ủy 32004
Ban Nội chính tỉnh ủy 32005
Đảng ủy khối cơ quan 32009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 32010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 32011
Báo Điện Biên 32016
Hội đồng nhân dân 32021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 32030
Tòa án nhân dân tỉnh 32035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 32036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 32040
Sở Công Thương 32041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 32042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 32043
Sở Ngoại vụ 32044
Sở Tài chính 32045
Sở Thông tin và Truyền thông 32046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 32047
Công an tỉnh 32049
Sở Nội vụ 32051
Sở Tư pháp 32052
Sở Giáo dục và Đào tạo 32053
Sở Giao thông vận tải 32054
Sở Khoa học và Công nghệ 32055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32056
Sở Tài nguyên và Môi trường 32057
Sở Xây dựng 32058
Sở Y tế 32060
Bộ chỉ huy Quân sự 32061
Ban Dân tộc 32062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 32063
Thanh tra tỉnh 32064
Trường chính trị tỉnh 32065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 32066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 32067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 32070
Cục Thuế 32078
Cục Hải quan 32079
Cục Thống kê 32080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 32081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 32085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 32086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 32087
Liên đoàn Lao động tỉnh 32088
Hội Nông dân tỉnh 32089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 32090
Tỉnh Đoàn 32091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 32092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 32093

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

BC. Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 32100
Thành ủy 32101
Hội đồng nhân dân 32102
Ủy ban nhân dân 32103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32104
P. Him Lam 32106
X. Thanh Minh 32107
P. Thanh Trường 32108
P. Thanh Bình 32109
P. Tân Thanh 32110
P. Mường Thanh 32111
P. Noong Bua 32112
P. Nam Thanh 32113
X. Tà Lèng 32114
BCP. Điện Biên Phủ 32150
BC. KHL Điện Biên Phủ 32151
BC. Him Lam 32152
BC.Thanh Trường 32153
BC. Thanh Bình 32154
BC. Nam Thanh 32155
BC. Hệ 1 Điện Biên 32199

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

BC. Trung tâm huyện Điện Biên 32200
Huyện ủy 32201
Hội đồng nhân dân 32202
Ủy ban nhân dân 32203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32204
X. Sam Mứn 32206
X. Noọng Hẹt 32207
X. Thanh An 32208
X. Thanh Xương 32209
X. Pá Khoang 32210
X. Mường Phăng 32211
X. Nà Nhạn 32212
X. Nà Tấu 32213
X. Mường Pồn 32214
X. Hua Thanh 32215
X. Thanh Nưa 32216
X. Thanh Luông 32217
X. Thanh Hưng 32218
X. Thanh Chăn 32219
X. Thanh Yên 32220
X. Noong Luống 32221
X. Pa Thơm 32222
X. Pom Lót 32223
X. Hẹ Muông 32224
X. Na Ư 32225
X. Núa Ngam 32226
X. Na Tông 32227
X. Mường Nhà 32228
X. Phu Luông 32229
X. Mường Lói 32230
BCP. Điện Biên 32250
BC. Bản Phủ 32251

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

BC. Trung tâm huyện Điện Biên Đông 32300
Huyện ủy 32301
Hội đồng nhân dân 32302
Ủy ban nhân dân 32303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32304
TT. Điện Biên Đông 32306
X. Phì Nhừ 32307
X. Chiềng Sơ 32308
X. Xa Dung 32309
X. Na Son 32310
X. Pu Nhi 32311
X. Nong U 32312
X. Keo Lôm 32313
X. Phình Giàng 32314
X. Pú Hồng 32315
X. Tìa Dình 32316
X. Háng Lìa 32317
X. Luân Giói 32318
X. Mường Luân 32319
BCP. Điện Biên Đông 32350

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

BC. Trung tâm huyện Mường Ảng 32400
Huyện ủy 32401
Hội đồng nhân dân 32402
Ủy ban nhân dân 32403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32404
TT. Mường Ảng 32406
X. Ảng Tở 32407
X. Ngối Cáy 32408
X. Mường Đăng 32409
X. Ảng Nưa 32410
X. Ảng Cang 32411
X. Nặm Lịch 32412
X. Mường Lạn 32413
X. Xuân Lao 32414
X. Búng Lao 32415
BCP. Mường Ảng 32450

HUYỆN TUẦN GIÁO

BC. Trung tâm huyện Tuần Giáo 32500
Huyện ủy 32501
Hội đồng nhân dân 32502
Ủy ban nhân dân 32503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32504
TT. Tuần Giáo 32506
X. Quài Cang 32507
X. Tỏa Tình 32508
X. Ta Ma 32509
X. Phình Sáng 32510
X. Nà Tòng 32511
X. Rạng Đông 32512
X. Pú Nhung 32513
X. Quài Nưa 32514
X. Mùn Chung 32515
X. Mường Mùn 32516
X. Pú Xi 32517
X. Mường Khong 32518
X. Mường Thín 32519
X. Nà Sáy 32520
X. Chiềng Sinh 32521
X. Chiềng Đông 32522
X. Tênh Phông 32523
X. Quài Tở 32524
BCP. Tuần Giáo 32550

HUYỆN TỦA CHÙA

BC. Trung tâm huyện Tủa Chùa 32600
Huyện ủy 32601
Hội đồng nhân dân 32602
Ủy ban nhân dân 32603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32604
TT. Tủa Chùa 32606
X. Mường Báng 32607
X. Xá Nhè 32608
X. Mường Đun 32609
X. Tủa Thàng 32610
X. Huổi Só 32611
X. Xín Chải 32612
X. Tả Sìn Thàng 32613
X. Lao Xả Phình 32614
X. Trung Thu 32615
X. Tả Phìn 32616
X. Sính Phình 32617
BCP. Tủa Chùa 32650

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

BC. Trung tâm thị xã Mường Lay 32700
Thị ủy 32701
Hội đồng nhân dân 32702
Ủy ban nhân dân 32703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32704
P. Na Lay 32706
P. Sông Đà 32707
X. Lay Nưa 32708
BCP. Mường Lay 32725
BC. Nậm Cản 32726

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

BC. Trung tâm huyện Mường Chà 32750
Huyện ủy 32751
Hội đồng nhân dân 32752
Ủy ban nhân dân 32753
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32754
TT. Mường Chà 32756
X. Huổi Mí 32757
X. Nậm Nèn 32758
X. Pa Ham 32759
X. Xá Tổng 32760
X. Hừa Ngài 32761
X. Huổi Lèng 32762
X. Mường Tùng 32763
X. Ma Thì Hồ 32764
X. Sa Lông 32765
X. Na Sang 32766
X. Mường Mươn 32767
BCP. Mường Chà 32775

HUYỆN NẬM PỒ

BC. Trung tâm huyện Nậm Pồ 32800
Huyện ủy 32801
Hội đồng nhân dân 32802
Ủy ban nhân dân 32803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32804
X. Nà Hỳ 32806
X. Si Pa Phìn 32807
X. Phìn Hồ 32808
X. Chà Nưa 32809
X. Chà Tở 32810
X. Nậm Khăn 32811
X. Pa Tần 32812
X. Chà Cang 32813
X. Nậm Tin 32814
X. Na Cô Sa 32815
X. Nà Khoa 32816
X. Nậm Nhừ 32817
X. Nậm Chua 32818
X. Nà Bủng 32819
X. Vàng Đán 32820
BCP. Nậm Pồ 32850

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

BC. Trung tâm huyện Mường Nhé 32900
Huyện ủy 32901
Hội đồng nhân dân 32902
Ủy ban nhân dân 32903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32904
X. Mường Nhé 32906
X. Nậm Vì 32907
X. Chung Chải 32908
X. Leng Su Sìn 32909
X. Sen Thượng 32910
X. Sín Thầu 32911
X. Nậm Kè 32912
X. Quảng Lâm 32913
X. Pá Mỳ 32914
X. Huổi Lếnh 32915
X. Mường Toong 32916
BCP. Mường Nhé 32950

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Điện Biên mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Điện Biên mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm