Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Phú Thọ ⚡️ Mới Nhất 2022

1480
mã bưu chính Phú Thọ

Mã bưu điện Phú Thọ nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Phú Thọ gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Phú Thọ

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Phú Thọ: 35000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Phú Thọ)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Phú Thọ 35000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 35001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 35002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 35003
Ban Dân vận tỉnh ủy 35004
Ban Nội chính tỉnh ủy 35005
Đảng ủy khối cơ quan 35009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 35010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 35011
Báo Phú Thọ 35016
Hội đồng nhân dân 35021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 35030
Tòa án nhân dân tỉnh 35035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 35036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 35040
Sở Công Thương 35041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 35042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 35043
Sở Ngoại vụ 35044
Sở Tài chính 35045
Sở Thông tin và Truyền thông 35046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 35047
Công an tỉnh 35049
Sở Nội vụ 35051
Sở Tư pháp 35052
Sở Giáo dục và Đào tạo 35053
Sở Giao thông vận tải 35054
Sở Khoa học và Công nghệ 35055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 35056
Sở Tài nguyên và Môi trường 35057
Sở Xây dựng 35058
Sở Y tế 35060
Bộ chỉ huy Quân sự 35061
Ban Dân tộc 35062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 35063
Thanh tra tỉnh 35064
Trường chính trị tỉnh 35065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 35066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 35067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 35070
Cục Thuế 35078
Chi cục Hải quan 35079
Cục Thống kê 35080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 35081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 35085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 35086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 35087
Liên đoàn Lao động tỉnh 35088
Hội Nông dân tỉnh 35089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 35090
Tỉnh Đoàn 35091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 35092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 35093

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

BC. Trung tâm thành phố Việt Trì 35100
Thành ủy 35101
Hội đồng nhân dân 35102
Ủy ban nhân dân 35103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35104
P. Thọ Sơn 35106
P. Thanh Miếu 35107
X. Sông Lô 35108
X. Trưng Vương 35109
P. Dữu Lâu 35110
X. Phượng Lâu 35111
X. Hùng Lô 35112
X. Kim Đức 35113
X. Hy Cương 35114
X. Chu Hóa 35115
X. Thanh Đình 35116
X. Thụy Vân 35117
P. Vân Phú 35118
P. Vân Cơ 35119
P. Nông Trang 35120
P. Minh Phương 35121
X. Tân Đức 35122
P. Minh Nông 35123
P. Gia Cẩm 35124
P. Tân Dân 35125
P. Tiên Cát 35126
P. Bến Gót 35127
P. Bạch Hạc 35128
BCP. Việt Trì 35150
BC. KHL Phú Thọ 35151
BC. Đền Hùng 35152
BC. Vân Cơ 35153
BC. Nông Trang 35154
BC. Tân Dân 35155
BC. Ga Việt Trì 35156
BC. Bạch Hạc 35157
BC. Hệ 1 Phú Thọ 35199

HUYỆN PHÙ NINH

BC. Trung tâm huyện Phù Ninh 35200
Huyện ủy 35201
Hội đồng nhân dân 35202
Ủy ban nhân dân 35203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35204
TT. Phong Châu 35206
X. Phú Nham 35207
X. Tiên Du 35208
X. Gia Thanh 35209
X. Hạ Giáp 35210
X. Bảo Thanh 35211
X. Trị Quận 35212
X. Lệ Mỹ 35213
X. Phú Mỹ 35214
X. Liên Hoa 35215
X. Trạm Thản 35216
X. Tiên Phú 35217
X. Trung Giáp 35218
X. Phú Lộc 35219
X. Phù Ninh 35220
X. An Đạo 35221
X. Bình Bộ 35222
X. Tử Đà 35223
X. Vĩnh Phú 35224
BCP. Phù Ninh 35230
BC. Phú Lộc 35231

HUYỆN LÂM THAO

BC. Trung tâm huyện Lâm Thao 35250
Huyện ủy 35251
Hội đồng nhân dân 35252
Ủy ban nhân dân 35253
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35254
TT. Lâm Thao 35256
X. Thạch Sơn 35257
TT. Hùng Sơn 35258
X. Tiên Kiên 35259
X. Xuân Lũng 35260
X. Xuân Huy 35261
X. Hợp Hải 35262
X. Kinh Kệ 35263
X. Sơn Dương 35264
X. Tứ Xã 35265
X. Bản Nguyên 35266
X. Vĩnh Lại 35267
X. Cao Xá 35268
X. Sơn Vi 35269
BCP. Lâm Thao 35275
BC. Tiên Kiên 35276

HUYỆN ĐOAN HÙNG

BC. Trung tâm huyện Đoan Hùng 35300
Huyện ủy 35301
Hội đồng nhân dân 35302
Ủy ban nhân dân 35303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35304
TT. Đoan Hùng 35306
X. Hữu Đô 35307
X. Chí Đám 35308
X. Vân Du 35309
X. Hùng Quan 35310
X. Nghinh Xuyên 35311
X. Đông Khê 35312
X. Bằng Luân 35313
X. Minh Lương 35314
X. Bằng Doãn 35315
X. Quế Lâm 35316
X. Phương Trung 35317
X. Phong Phú 35318
X. Tây Cốc 35319
X. Phúc Lai 35320
X. Ca Đình 35321
X. Ngọc Quan 35322
X. Sóc Đăng 35323
X. Đại Nghĩa 35324
X. Phú Thứ 35325
X. Hùng Long 35326
X. Vân Đồn 35327
X. Yên Kiện 35328
X. Tiêu Sơn 35329
X. Minh Tiến 35330
X. Chân Mộng 35331
X. Minh Phú 35332
X. Vụ Quang 35333
BCP. Đoan Hùng 35350
BC. Tây Cốc 35351
BC. Cầu Hai 35352

HUYỆN HẠ HÒA

BC. Trung tâm huyện Hạ Hòa 35400
Huyện ủy 35401
Hội đồng nhân dân 35402
Ủy ban nhân dân 35403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35404
TT. Hạ Hoà 35406
X. Ấm Hạ 35407
X. Gia Điền 35408
X. Hà Lương 35409
X. Đại Phạm 35410
X. Đan Hà 35411
X. Hậu Bổng 35412
X. Liên Phương 35413
X. Đan Thượng 35414
X. Lệnh Khanh 35415
X. Phụ Khánh 35416
X. Y Sơn 35417
X. Lâm Lợi 35418
X. Động Lâm 35419
X. Hiền Lương 35420
X. Quân Khê 35421
X. Xuân Áng 35422
X. Chuế Lưu 35423
X. Bằng Giã 35424
X. Vô Tranh 35425
X. Văn Lang 35426
X. Minh Côi 35427
X. Mai Tùng 35428
X. Vĩnh Chân 35429
X. Vụ Cầu 35430
X. Yên Luật 35431
X. Lang Sơn 35432
X. Minh Hạc 35433
X. Hương Xạ 35434
X. Chính Công 35435
X. Yên Kỳ 35436
X. Cáo Điền 35437
X. Phương Viên 35438
BCP. Hạ Hòa 35450
BC. Xuân Áng 35451

HUYỆN YÊN LẬP

BC. Trung tâm huyện Yên Lập 35500
Huyện ủy 35501
Hội đồng nhân dân 35502
Ủy ban nhân dân 35503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35504
TT. Yên Lập 35506
X. Hưng Long 35507
X. Xuân Thủy 35508
X. Xuân Viên 35509
X. Xuân An 35510
X. Lương Sơn 35511
X. Mỹ Lương 35512
X. Mỹ Lung 35513
X. Trung Sơn 35514
X. Nga Hoàng 35515
X. Thượng Long 35516
X. Đồng Thịnh 35517
X. Phúc Khánh 35518
X. Ngọc Lập 35519
X. Ngọc Đồng 35520
X. Minh Hòa 35521
X. Đồng Lạc 35522
BCP. Yên Lập 35530

HUYỆN TÂN SƠN

BC. Trung tâm huyện Tân Sơn 35550
Huyện ủy 35551
Hội đồng nhân dân 35552
Ủy ban nhân dân 35553
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35554
X. Tân Phú 35556
X. Thu Ngạc 35557
X. Thạch Kiệt 35558
X. Thu Cúc 35559
X. Đồng Sơn 35560
X. Lai Đồng 35561
X. Kiệt Sơn 35562
X. Tân Sơn 35563
X. Xuân Đài 35564
X. Xuân Sơn 35565
X. Kim Thượng 35566
X. Vinh Tiền 35567
X. Tam Thanh 35568
X. Long Cốc 35569
X. Văn Luông 35570
X. Minh Đài 35571
X. Mỹ Thuận 35572
BCP. Tân Sơn 35580

HUYỆN CẨM KHÊ

BC. Trung tâm huyện Cẩm Khê 35600
Huyện ủy 35601
Hội đồng nhân dân 35602
Ủy ban nhân dân 35603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35604
TT. Sông Thao 35606
X. Sai Nga 35607
X. Sơn Nga 35608
X. Phùng Xá 35609
X. Phương Xá 35610
X. Đồng Cam 35611
X. Tuy Lộc 35612
X. Ngô Xá 35613
X. Tiên Lương 35614
X. Phượng Vĩ 35615
X. Thụy Liễu 35616
X. Tam Sơn 35617
X. Văn Bán 35618
X. Tùng Khê 35619
X. Cấp Dẫn 35620
X. Xương Thịnh 35621
X. Thanh Nga 35622
X. Phú Khê 35623
X. Sơn Tình 35624
X. Hương Lung 35625
X. Tạ Xá 35626
X. Chương Xá 35627
X. Văn Khúc 35628
X. Yên Dưỡng 35629
X. Đồng Lương 35630
X. Điêu Lương 35631
X. Cát Trù 35632
X. Hiền Đa 35633
X. Tình Cương 35634
X. Phú Lạc 35635
X. Yên Tập 35636
BCP. Cẩm Khê 35650
BC. Phương Xá 35651
BC. Phú Lạc 35652

HUYỆN THANH BA

BC. Trung tâm huyện Thanh Ba 35700
Huyện ủy 35701
Hội đồng nhân dân 35702
Ủy ban nhân dân 35703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35704
TT. Thanh Ba 35706
X. Thái Ninh 35707
X. Đại An 35708
X. Đông Lĩnh 35709
X. Thanh Vân 35710
X. Hanh Cù 35711
X. Vân Lĩnh 35712
X. Đồng Xuân 35713
X. Yển Khê 35714
X. Yên Nội 35715
X. Phương Lĩnh 35716
X. Vũ Yển 35717
X. Mạn Lạn 35718
X. Thanh Xá 35719
X. Hoàng Cương 35720
X. Chí Tiên 35721
X. Sơn Cương 35722
X. Thanh Hà 35723
X. Đỗ Sơn 35724
X. Đỗ Xuyên 35725
X. Lương Lỗ 35726
X. Đông Thành 35727
X. Võ Lao 35728
X. Khải Xuân 35729
X. Năng Yên 35730
X. Quảng Nạp 35731
X. Ninh Dân 35732
BCP. Thanh Ba 35750

HUYỆN THANH SƠN

BC. Trung tâm huyện Thanh Sơn 35800
Huyện ủy 35801
Hội đồng nhân dân 35802
Ủy ban nhân dân 35803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35804
TT. Thanh Sơn 35806
X. Sơn Hùng 35807
X. Thục Luyện 35808
X. Địch Quả 35809
X. Võ Miếu 35810
X. Cự Thắng 35811
X. Văn Miếu 35812
X. Tân Minh 35813
X. Khả Cửu 35814
X. Đông Cửu 35815
X. Thượng Cửu 35816
X. Tân Lập 35817
X. Yên Lương 35818
X. Yên Sơn 35819
X. Tinh Nhuệ 35820
X. Lương Nha 35821
X. Yên Lãng 35822
X. Hương Cần 35823
X. Thắng Sơn 35824
X. Cự Đồng 35825
X. Tất Thắng 35826
X. Thạch Khoán 35827
X. Giáp Lai 35828
BCP. Thanh Sơn 35835

HUYỆN THANH THỦY

BC. Trung tâm huyện Thanh Thủy 35850
Huyện ủy 35851
Hội đồng nhân dân 35852
Ủy ban nhân dân 35853
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35854
TT. Thanh Thủy 35856
X. Tân Phương 35857
X. Thạch Đồng 35858
X. Xuân Lộc 35859
X. Đào Xá 35860
X. Sơn Thủy 35861
X. Hoàng Xá 35862
X. Trung Thịnh 35863
X. Trung Nghĩa 35864
X. Phượng Mao 35865
X. Yến Mao 35866
X. Tu Vũ 35867
X. Đồng Luận 35868
X. Đoan Hạ 35869
X. Bảo Yên 35870
BCP. Thanh Thủy 35880
BC. Hoàng Xá 35881

THỊ XÃ PHÚ THỌ

BC. Trung tâm thị xã Phú Thọ 35900
Thị ủy 35901
Hội đồng nhân dân 35902
Ủy ban nhân dân 35903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35904
P. Âu Cơ 35906
P. Phong Châu 35907
X. Hà Thạch 35908
X. Phú Hộ 35909
X. Hà Lộc 35910
X. Văn Lung 35911
P. Thanh Vinh 35912
P. Trường Thịnh 35913
P. Hùng Vương 35914
X. Thanh Minh 35915
BCP. Phú Thọ 35925
BC. Hùng Vương 35926
BC. Phú Hộ 35927
BC. Thanh Vinh 35928

HUYỆN TAM NÔNG

BC. Trung tâm huyện Tam Nông 35950
Huyện ủy 35951
Hội đồng nhân dân 35952
Ủy ban nhân dân 35953
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35954
TT. Hưng Hoá 35956
X. Hương Nộn 35957
X. Cổ Tiết 35958
X. Tam Cường 35959
X. Văn Lương 35960
X. Thanh Uyên 35961
X. Hiền Quan 35962
X. Vực Trường 35963
X. Hương Nha 35964
X. Xuân Quang 35965
X. Tứ Mỹ 35966
X. Hùng Đô 35967
X. Phương Thịnh 35968
X. Quang Húc 35969
X. Tề Lễ 35970
X. Thọ Văn 35971
X. Dị Nậu 35972
X. Dậu Dương 35973
X. Thượng Nông 35974
X. Hồng Đà 35975
BCP. Tam Nông 35980
BC. Cổ Tiết 35981
BĐVHX Thọ Văn 2 35982

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Phú Thọ mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Phú Thọ mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm