Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Ninh Bình ⚡️ Mới Nhất 2022

2258
mã bưu chính Ninh Bình

Mã bưu điện Ninh Bình nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Ninh Bình gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Ninh Bình

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Ninh Bình: 08000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Ninh Bình)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Ninh Bình 08000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 08001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 08002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 08003
Ban Dân vận tỉnh ủy 08004
Ban Nội chính tỉnh ủy 08005
Đảng ủy khối cơ quan 08009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 08010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 08011
Báo Ninh Bình 08016
Hội đồng nhân dân 08021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 08030
Tòa án nhân dân tỉnh 08035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 08036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 08040
Sở Công Thương 08041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 08042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 08043
Sở Tài chính 08045
Sở Thông tin và Truyền thông 08046
Sở Văn hoá và Thể thao 08047
Sở Du lịch 08048
Công an tỉnh 08049
Sở Nội vụ 08051
Sở Tư pháp 08052
Sở Giáo dục và Đào tạo 08053
Sở Giao thông vận tải 08054
Sở Khoa học và Công nghệ 08055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08056
Sở Tài nguyên và Môi trường 08057
Sở Xây dựng 08058
Sở Y tế 08060
Bộ chỉ huy Quân sự 08061
Ban Dân tộc 08062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 08063
Thanh tra tỉnh 08064
Trường chính trị tỉnh 08065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 08066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 08067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 08070
Cục Thuế 08078
Cục Hải quan 08079
Cục Thống kê 08080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 08081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 08085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 08086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 08087
Liên đoàn Lao động tỉnh 08088
Hội Nông dân tỉnh 08089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 08090
Tỉnh đoàn 08091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 08092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 08093

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

BC. Trung tâm thành phố Ninh Bình 08100
Thành ủy 08101
Hội đồng nhân dân 08102
Ủy ban nhân dân 08103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08104
P. Thanh Bình 08106
P. Vân Giang 08107
P. Nam Bình 08108
P. Ninh Phong 08109
P. Ninh Sơn 08110
X. Ninh Phúc 08111
P. Bích Đào 08112
P. Đông Thành 08113
P. Ninh Khánh 08114
X. Ninh Nhất 08115
P. Tân Thành 08116
P. Phúc Thành 08117
P. Nam Thành 08118
X. Ninh Tiến 08119
BCP. Ninh Bình 08050
BC. KHL Ninh Bình 08051
BC. Tân Thành 08052
BC. Phuc Khánh 08053
BC. Hệ 1 Ninh Bình 08099

HUYỆN HOA LƯ

BC. Trung tâm huyện Hoa Lư 08200
Huyện ủy 08201
Hội đồng nhân dân 08202
Ủy ban nhân dân 08203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08204
TT. Thiên Tôn 08206
X. Ninh Khang 08207
X. Ninh Giang 08208
X. Ninh Mỹ 08209
X. Ninh Hòa 08210
X. Trường Yên 08211
X. Ninh Xuân 08212
X. Ninh Hải 08213
X. Ninh Thắng 08214
X. Ninh Vân 08215
X. Ninh An 08216
BCP. Hoa Lư 08250
BC. Trường Yên 08251
BC. Bích Động 08252
BC. Cầu Yên 08253

HUYỆN GIA VIỄN

BC. Trung tâm huyện Gia Viễn 08300
Huyện ủy 08301
Hội đồng nhân dân 08302
Ủy ban nhân dân 08303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08304
TT. Me 08306
X. Gia Xuân 08307
X. Gia Trấn 08308
X. Gia Thanh 08309
X. Gia Vân 08310
X. Gia Hòa 08311
X. Gia Hưng 08312
X. Liên Sơn 08313
X. Gia Phú 08314
X. Gia Thịnh 08315
X. Gia Vượng 08316
X. Gia Phương 08317
X. Gia Lập 08318
X. Gia Tân 08319
X. Gia Thắng 08320
X. Gia Trung 08321
X. Gia Tiến 08322
X. Gia Lạc 08323
X. Gia Minh 08324
X. Gia Phong 08325
X. Gia Sinh 08326
BCP. Gia Viễn 08350
BC. Gián Khẩu 08351

HUYỆN NHO QUAN

BC. Trung tâm huyện Nho Quan 08400
Huyện ủy 08401
Hội đồng nhân dân 08402
Ủy ban nhân dân 08403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08404
TT. Nho Quan 08406
X. Lạng Phong 08407
X. Lạc Vân 08408
X. Đức Long 08409
X. Gia Tường 08410
X. Gia Thủy 08411
X. Gia Lâm 08412
X. Gia Sơn 08413
X. Xích Thổ 08414
X. Thạch Bình 08415
X. Phu Sơn 08416
X. Đồng Phong 08417
X. Yên Quang 08418
X. Văn Phong 08419
X. Thượng Hòa 08420
X. Thanh Lạc 08421
X. Sơn Thành 08422
X. Sơn Lai 08423
X. Sơn Hà 08424
X. Quỳnh Lưu 08425
X. Phu Lộc 08426
X. Văn Phu 08427
X. Văn Phương 08428
X. Cuc Phương 08429
X. Kỳ Phu 08430
X. Phú Long 08431
X. Quảng Lạc 08432
BCP. Nho Quan 08450
BC. Y Na 08451
BC. Quỳnh Sơn 08452
BC. Rịa 08453
BĐVHX Trung tâm vung cao 08454

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

BC. Trung tâm thành phố Tam Điệp 08500
Thành ủy 08501
Hội đồng nhân dân 08502
Ủy ban nhân dân 08503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08504
P. Bắc Sơn 08506
P. Trung Sơn 08507
P. Yên Bình 08508
P. Tân Bình 08509
X. Yên Sơn 08510
X. Quang Sơn 08511
P. Tây Sơn 08512
P. Nam Sơn 08513
X. Đông Sơn 08514
BCP. Tam Điệp 08550
BĐVHX Gềnh 08551
BĐVHX Quang Sơn 2 08552
BĐVHX Nông Trường Chè 08553

HUYỆN YÊN MÔ

BC. Trung tâm huyện Yên Mô 08600
Huyện ủy 08601
Hội đồng nhân dân 08602
Ủy ban nhân dân 08603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08604
TT. Yên Thịnh 08606
X. Yên Phong 08607
X. Khánh Thịnh 08608
X. Khánh Dương 08609
X. Khánh Thượng 08610
X. Mai Sơn 08611
X. Yên Thắng 08612
X. Yên Hòa 08613
X. Yên Hưng 08614
X. Yên Từ 08615
X. Yên Nhân 08616
X. Yên Mỹ 08617
X. Yên Thành 08618
X. Yên Mạc 08619
X. Yên Đồng 08620
X. Yên Thái 08621
X. Yên Lâm 08622
BCP. Yên Mô 08650
BC. Yên Phong 08651
BC. Thanh Sơn 08652
BC. Chợ But 08653

HUYỆN KIM SƠN

BC. Trung tâm huyện Kim Sơn 08700
Huyện ủy 08701
Hội đồng nhân dân 08702
Ủy ban nhân dân 08703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08704
TT. Phát Diệm 08706
X. Hung Tiến 08707
X. Quang Thiện 08708
X. Như Hòa 08709
X. Ân Hòa 08710
X. Kim Định 08711
X. Hồi Ninh 08712
X. Chất Bình 08713
X. Chính Tâm 08714
X. Xuân Thiện 08715
X. Yên Mật 08716
X. Đồng Hướng 08717
X. Kim Chính 08718
X. Thượng Kiệm 08719
X. Lưu Phương 08720
X. Tân Thành 08721
X. Yên Lộc 08722
X. Lai Thành 08723
X. Định Hóa 08724
X. Văn Hải 08725
X. Kim Tân 08726
X. Kim Mỹ 08727
X. Cồn Thoi 08728
X. Kim Hải 08729
X. Kim Trung 08730
X. Kim Đông 08731
TT. Bình Minh 08732
BCP. Kim Sơn 08750
BC. Quy Hậu 08751
BC. Yên Hòa 08752
BC. Bình Minh 08753
BĐVHX Lai Thành 2 08754

HUYỆN YÊN KHÁNH

BC. Trung tâm huyện Yên Khánh 08800
Huyện ủy 08801
Hội đồng nhân dân 08802
Ủy ban nhân dân 08803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08804
TT. Yên Ninh 08806
X. Khánh Lợi 08807
X. Khánh Thiện 08808
X. Khánh Tiên 08809
X. Khánh Hải 08810
X. Khánh Cư 08811
X. Khánh An 08812
X. Khánh Phú 08813
X. Khánh Hòa 08814
X. Khánh Vân 08815
X. Khánh Mậu 08816
X. Khánh Cường 08817
X. Khánh Trung 08818
X. Khánh Hội 08819
X. Khánh Hồng 08820
X. Khánh Nhạc 08821
X. Khánh Thủy 08822
X. Khánh Công 08823
X. Khánh Thành 08824
BCP. Yên Khánh 08850
BC. Chợ Xanh 08851
BC. Khánh Phu 08852
BC. Chợ Cát 08853
BC. Khánh Nhạc 08854

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Ninh Bình mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Ninh Bình mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm