Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Tiền Giang ⚡️ Mới Nhất 2022

2836
Mã Bưu Chính Tiền Giang

Mã bưu điện Tiền Giang nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Tiền Giang gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Tiền Giang

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Tiền Giang: 84000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Tiền Giang)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Tiền Giang 84000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 84001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 84002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 84003
Ban Dân vận tỉnh ủy 84004
Ban Nội chính tỉnh ủy 84005
Đảng ủy khối cơ quan 84009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 84010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 84011
Báo Ấp Bắc 84016
Hội đồng nhân dân 84021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 84030
Tòa án nhân dân tỉnh 84035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 84036
Kiểm toán nhà nước tại khu vực IX 84037
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 84040
Sở Công Thương 84041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 84042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 84043
Sở Ngoại vụ 84044
Sở Tài chính 84045
Sở Thông tin và Truyền thông 84046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 84047
Công an tỉnh 84049
Sở Nội vụ 84051
Sở Tư pháp 84052
Sở Giáo dục và Đào tạo 84053
Sở Giao thông vận tải 84054
Sở Khoa học và Công nghệ 84055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 84056
Sở Tài nguyên và Môi trường 84057
Sở Xây dựng 84058
Sở Y tế 84060
Bộ chỉ huy Quân sự 84061
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 84063
Thanh tra tỉnh 84064
Trường chính trị tỉnh 84065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 84066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 84067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 84070
Cục Thuế 84078
Chi cục Hải quan 84079
Cục Thống kê 84080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 84081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 84085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 84086
Hội Văn học nghệ thuật 84087
Liên đoàn Lao động tỉnh 84088
Hội Nông dân tỉnh 84089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 84090
Tỉnh Đoàn 84091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 84092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 84093

THÀNH PHỐ MỸ THO

BC. Trung tâm thành phố Mỹ Tho 84100
Thành ủy 84101
Hội đồng nhân dân 84102
Ủy ban nhân dân 84103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84104
P. 7 84106
P. 3 84107
P. 2 84108
P. 8 84109
P. 9 84110
X. Tân Mỹ Chánh 84111
X. Mỹ Phong 84112
X. Đạo Thạnh 84113
P. 4 84114
P. 5 84115
P. 10 84116
X. Phước Thạnh 84117
X. Trung An 84118
P. 6 84119
P. 1 84120
P. Tân Long 84121
X. Thới Sơn 84122
BCP. Mỹ Tho 84150
BC. Kinh Doanh Tiếp Thị 84151
BC. Mỹ Tho 2 84152
BC. Tân Mỹ Chánh 84153
BC. Yersin 84154
BC. Trung Lương 84155
BC. Bình Đức 84156
BC. Hệ 1 Tiền Giang 84199

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

BC. Trung tâm huyện Tân Phú Đông 84200
Huyện ủy 84201
Hội đồng nhân dân 84202
Ủy ban nhân dân 84203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84204
X. Phú Thạnh 84206
X. Phú Đông 84207
X. Phú Tân 84208
X. Tân Phú 84209
X. Tân Thới 84210
X. Tân Thạnh 84211
BCP. Tân Phú Đông 84250
BC. Phú Thạnh 84251
BC. Phú Đông 84252
BC. Tân Phú 84253

THỊ XÃ GÒ CÔNG

BC. Trung tâm thị xã Gò Công 84300
Thị ủy 84301
Hội đồng nhân dân 84302
Ủy ban nhân dân 84303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84304
P. 2 84306
P. 3 84307
X. Long Thuận 84308
X. Long Hưng 84309
X. Tân Trung 84310
X. Bình Đông 84311
X. Bình Xuân 84312
X. Long Chánh 84313
P. 4 84314
P. 1 84315
P. 5 84316
X. Long Hòa 84317
BCP. Gò Công 84325

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

BC. Trung tâm huyện Gò Công Đông 84350
Huyện ủy 84351
Hội đồng nhân dân 84352
Ủy ban nhân dân 84353
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84354
TT. Tân Hòa 84356
X. Tăng Hoà 84357
X. Tân Thành 84358
X. Tân Điền 84359
TT. Vàm Láng 84360
X. Kiểng Phước 84361
X. Gia Thuận 84362
X. Tân Phước 84363
X. Tân Tây 84364
X. Tân Đông 84365
X. Bình Ân 84366
X. Bình Nghị 84367
X. Phước Trung 84368
BCP. Gò Công Đông 84375
BC. Tân Thành 84376
BC. Tân Tây 84377
BC. Vàm Láng 84378

HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

BC. Trung tâm huyện Gò Công Tây 84400
Huyện ủy 84401
Hội đồng nhân dân 84402
Ủy ban nhân dân 84403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84404
TT. Vĩnh Bình 84406
X. Thạnh Trị 84407
X. Yên Luông 84408
X. Thành Công 84409
X. Bình Phú 84410
X. Đồng Sơn 84411
X. Bình Nhì 84412
X. Đồng Thạnh 84413
X. Thạnh Nhựt 84414
X. Vĩnh Hựu 84415
X. Long Vĩnh 84416
X. Long Bình 84417
X. Bình Tân 84418
BCP. Gò Công Tây 84450
BC. Đồng Sơn 84451
BC. Long Bình 84452

HUYỆN CHỢ GẠO

BC. Trung tâm huyện Chợ Gạo 84500
Huyện ủy 84501
Hội đồng nhân dân 84502
Ủy ban nhân dân 84503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84504
TT. Chợ Gạo 84506
X. Bình Phan 84507
X. Bình Phục Nhứt 84508
X. Quơn Long 84509
X. Tân Thuận Bình 84510
X. Long Bình Điền 84511
X. Xuân Đông 84512
X. Hòa Định 84513
X. An Thạnh Thủy 84514
X. Bình Ninh 84515
X. Đăng Hưng Phước 84516
X. Thanh Bình 84517
X. Tân Bình Thạnh 84518
X. Trung Hòa 84519
X. Mỹ Tịnh An 84520
X. Hòa Tịnh 84521
X. Phú Kiết 84522
X. Lương Hòa Lạc 84523
X. Song Bình 84524
BCP. Chợ Gạo 84550
BC. Bến Tranh 84551
BC. Thủ Khoa Huân 84552

HUYỆN CHÂU THÀNH

BC. Trung tâm huyện Châu Thành 84600
Huyện ủy 84601
Hội đồng nhân dân 84602
Ủy ban nhân dân 84603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84604
TT. Tân Hiệp 84606
X. Tân Lý Tây 84607
X. Tân Hương 84608
X. Tân Hội Đông 84609
X. Tân Lý Đông 84610
X. Long An 84611
X. Thân Cửu Nghĩa 84612
X. Tam Hiệp 84613
X. Long Định 84614
X. Nhị Bình 84615
X. Điềm Hy 84616
X. Dưỡng Điềm 84617
X. Hữu Đạo 84618
X. Bình Trưng 84619
X. Đông Hòa 84620
X. Long Hưng 84621
X. Thạnh Phú 84622
X. Bình Đức 84623
X. Song Thuận 84624
X. Vĩnh Kim 84625
X. Bàn Long 84626
X. Kim Sơn 84627
X. Phú Phong 84628
BCP. Châu Thành 84650
BC. Dưỡng Điềm 84651
BC. KCN Tân Hương 84652
BC. Long Định 84653
BC. Vĩnh Kim 84654

HUYỆN TÂN PHƯỚC

BC. Trung tâm huyện Tân Phước 84700
Huyện ủy 84701
Hội đồng nhân dân 84702
Ủy ban nhân dân 84703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84704
TT. Mỹ Phước 84706
X. Phước Lập 84707
X. Tân Lập 1 84708
X. Tân Lập 2 84709
X. Tân Hòa Thành 84710
X. Phú Mỹ 84711
X. Hưng Thạnh 84712
X. Tân Hòa Đông 84713
X. Thạnh Mỹ 84714
X. Thạnh Tân 84715
X. Thạnh Hoà 84716
X. Tân Hòa Tây 84717
X. Mỹ Phước 84718
BCP. Tân Phước 84750
BC. Phú Mỹ 84751

HUYỆN CAI LẬY

BC. Trung tâm huyện Cai Lậy 84800
Huyện ủy 84801
Hội đồng nhân dân 84802
Ủy ban nhân dân 84803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84804
X. Bình Phú 84806
X. Mỹ Thành Bắc 84807
X. Phú Cường 84808
X. Mỹ Thành Nam 84809
X. Phú Nhuận 84810
X. Thạnh Lộc 84811
X. Cẩm Sơn 84812
X. Phú An 84813
X. Mỹ Long 84814
X. Long Tiên 84815
X. Hiệp Đức 84816
X. Long Trung 84817
X. Hội Xuân 84818
X. Tân Phong 84819
X. Tam Bình 84820
X. Ngũ Hiệp 84821
BCP. Cai Lậy 84830
BC. Nhị Quý 84831
BC. Mỹ Phước Tây 84832
BC. Bình Phú 84833
BC. Ba Dừa 84834

THỊ XÃ CAI LẬY

BC. trung tâm thị xã Cai Lậy 84850
Thị ủy 84851
Hội đồng nhân dân 84852
Ủy ban nhân dân 84853
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84854
P. 1 84856
P. 4 84857
P. 3 84858
P. Nhị Mỹ 84859
X. Tân Hội 84860
X. Tân Phú 84861
X. Mỹ Hạnh Đông 84862
X. Mỹ Hạnh Trung 84863
X. Mỹ Phước Tây 84864
X. Tân Bình 84865
P. 2 84866
X. Thanh Hòa 84867
X. Long Khánh 84868
P. 5 84869
X. Phú Quý 84870
X. Nhị Quý 84871
BCP. Cai Lậy 84880
BC. Nhị Quý 84881
BC. Mỹ Phước Tây 84882
BĐVHX Tân Phú 1 84883

HUYỆN CÁI BÈ

BC. Trung tâm huyện Cái Bè 84900
Huyện ủy 84901
Hội đồng nhân dân 84902
Ủy ban nhân dân 84903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84904
TT. Cái Bè 84906
X. Đông Hòa Hiệp 84907
X. An Cư 84908
X. Hậu Thành 84909
X. Hậu Mỹ Phú 84910
X. Mỹ Hội 84911
X. Hậu Mỹ Trinh 84912
X. Hậu Mỹ Bắc A 84913
X. Hậu Mỹ Bắc B 84914
X. Mỹ Trung 84915
X. Mỹ Lợi B 84916
X. Mỹ Tân 84917
X. Thiện Trung 84918
X. Thiện Trí 84919
X. Mỹ Đức Đông 84920
X. Mỹ Đức Tây 84921
X. Mỹ Lợi A 84922
X. An Thái Đông 84923
X. An Thái Trung 84924
X. Tân Hưng 84925
X. Tân Thanh 84926
X. An Hữu 84927
X. Hòa Hưng 84928
X. Mỹ Lương 84929
X. Hòa Khánh 84930
BCP. Cái Bè 84950
BC. An Hữu 84951
BC. Hòa Khánh 84952
BC. Mỹ Đức Tây 84953
BC. Thiên Hộ 84954

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Tiền Giang mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Tiền Giang mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm