Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Thái Bình ⚡️ Mới Nhất 2022

2879
Mã Bưu Chính Thái Bình

Mã bưu điện Thái Bình nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Thái Bình gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Thái Bình

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Thái Bình: 06000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Thái Bình)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Thái Bình 06000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 06001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 06002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 06003
Ban Dân vận tỉnh ủy 06004
Ban Nội chính tỉnh ủy 06005
Đảng ủy khối cơ quan 06009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 06010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 06011
Báo Thái Bình 06016
Hội đồng nhân dân 06021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 06030
Tòa án nhân dân tỉnh 06035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 06036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 06040
Sở Công Thương 06041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 06042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 06043
Sở Ngoại vụ 06044
Sở Tài chính 06045
Sở Thông tin và Truyền thông 06046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 06047
Công an tỉnh 06049
Sở Nội vụ 06051
Sở Tư pháp 06052
Sở Giáo dục và Đào tạo 06053
Sở Giao thông vận tải 06054
Sở Khoa học và Công nghệ 06055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06056
Sở Tài nguyên và Môi trường 06057
Sở Xây dựng 06058
Sở Y tế 06060
Bộ chỉ huy Quân sự 06061
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 06063
Thanh tra tỉnh 06064
Trường chính trị tỉnh Thái Bình 06065
Cơ quan đại diện của Thông tấn Xã Việt Nam 06066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 06067
Bảo hiểm Xã hội tỉnh 06070
Cục Thuế 06078
Chi Cục Hải quan 06079
Cục Thống kê 06080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 06081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 06085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 06086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 06087
Liên đoàn Lao động tỉnh 06088
Hội Nông dân tỉnh 06089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 06090
Tỉnh đoàn 06091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 06092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 06093

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

BC. Trung tâm thành phố Thái Bình 06100
Thành ủy 06101
Hội đồng nhân dân 06102
Ủy ban nhân dân 06103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06104
P. Trần Hưng Đạo 06106
P. Đề Thám 06107
P. Bồ Xuyên 06108
P. Lê Hồng Phong 06109
P. Hoàng Diệu 06110
X. Đông Mỹ 06111
X. Đông Thọ 06112
X. Đông Hòa 06113
P. Tiền Phong 06114
X. Tân Bình 06115
X. Phú Xuân 06116
P. Phú Khánh 06117
P. Kỳ Bá 06118
X. Vũ Phúc 06119
X. Vũ Chính 06120
P. Quang Trung 06121
P. Trần Lãm 06122
X. Vũ Lạc 06123
X. Vũ Đông 06124
BCP. Thái Bình 06050
BC. KHL Thái Bình 06051
BC. An Lê 06052
BC. Chơ Đác 06053
BC. HCC Thái Bình 06098
BC. Hệ 1 Thái Bình 06199

HUYỆN KIẾN XƯƠNG

BC. Trung tâm huyện Kiến Xương 06200
Huyện ủy 06201
Hội đồng nhân dân 06202
Ủy ban nhân dân 06203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06204
TT. Thanh Nê 06206
X. An Bồi 06207
X. Bình Minh 06208
X. Hòa Bình 06209
X. Đình Phùng 06210
X. Nam Cao 06211
X. Thương Hiền 06212
X. Lê Lơi 06213
X. Quyết Tiến 06214
X. Hồng Thái 06215
X. Trà Giang 06216
X. Quốc Tuấn 06217
X. An Bình 06218
X. Vũ Tây 06219
X. Vũ Sơn 06220
X. Vũ Lê 06221
X. Bình Nguyên 06222
X. Thanh Tân 06223
X. Quang Lịch 06224
X. Vũ An 06225
X. Vũ Ninh 06226
X. Vũ Quí 06227
X. Vũ Trung 06228
X. Vũ Thắng 06229
X. Vũ Hòa 06230
X. Quang Bình 06231
X. Vũ Công 06232
X. Vũ Bình 06233
X. Minh Tân 06234
X. Bình Thanh 06235
X. Hồng Tiến 06236
X. Bình Định 06237
X. Nam Bình 06238
X. Quang Hưng 06239
X. Quang Trung 06240
X. Minh Hưng 06241
X. Quang Minh 06242
BCP. Kiến Xương 06250
BC. Chơ Lụ 06251
BC. Chơ Soc 06252
BC. Chơ Gốc 06253

HUYỆN TIỀN HẢI

BC. Trung tâm huyện Tiền Hải 06300
Huyện ủy 06301
Hội đồng nhân dân 06302
Ủy ban nhân dân 06303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06304
TT. Tiền Hải 06306
X. Tây Sơn 06307
X. Đông Cơ 06308
X. Đông Minh 06309
X. Đông Hoàng 06310
X. Đông Long 06311
X. Đông Hải 06312
X. Đông Trà 06313
X. Đông Xuyên 06314
X. Đông Quí 06315
X. Đông Trung 06316
X. Đông Phong 06317
X. Tây Ninh 06318
X. Tây Lương 06319
X. Vũ Lăng 06320
X. Tây An 06321
X. An Ninh 06322
X. Tây Giang 06323
X. Phương Công 06324
X. Tây Phong 06325
X. Vân Trường 06326
X. Bắc Hải 06327
X. Nam Hải 06328
X. Nam Hà 06329
X. Nam Chính 06330
X. Nam Hồng 06331
X. Nam Trung 06332
X. Nam Hưng 06333
X. Nam Phú 06334
X. Nam Thịnh 06335
X. Nam Thắng 06336
X. Nam Thanh 06337
X. Nam Cường 06338
X. Tây Tiến 06339
X. Đông Lâm 06340
BCP. Tiền Hải 06350
BC. Đồng Châu 06351
BC. Hướng Tân 06352
BC. Kênh Xuyên 06353
BC. Trung Đồng 06354

HUYỆN THÁI THỤY

BC. Trung tâm huyện Thái Thụy 06400
Huyện ủy 06401
Hội đồng nhân dân 06402
Ủy ban nhân dân 06403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06404
TT. Diêm Điền 06406
X. Thụy Lương 06407
X. Thụy Hải 06408
X. Thụy Xuân 06409
X. Thụy An 06410
X. Thụy Trường 06411
X. Thụy Tân 06412
X. Thụy Dũng 06413
X. Thụy Hồng 06414
X. Hồng Quỳnh 06415
X. Thụy Quỳnh 06416
X. Thụy Trình 06417
X. Thụy Bình 06418
X. Thụy Văn 06419
X. Thụy Việt 06420
X. Thụy Hưng 06421
X. Thụy Ninh 06422
X. Thụy Chính 06423
X. Thụy Dân 06424
X. Thụy Phúc 06425
X. Thụy Dương 06426
X. Thụy Sơn 06427
X. Thụy Phong 06428
X. Thụy Duyên 06429
X. Thụy Thanh 06430
X. Thái Giang 06431
X. Thái Sơn 06432
X. Thái Hà 06433
X. Thái Phúc 06434
X. Thái Dương 06435
X. Thái Hồng 06436
X. Thái Thuần 06437
X. Thái Học 06438
X. Thái Thịnh 06439
X. Thái Thành 06440
X. Thái Thọ 06441
X. Mỹ Lộc 06442
X. Thái Đô 06443
X. Thái Hoà 06444
X. Thái An 06445
X. Thái Xuyên 06446
X. Thái Tân 06447
X. Thái Hưng 06448
X. Thái Nguyên 06449
X. Thái Thuỷ 06450
X. Thụy Liên 06451
X. Thụy Hà 06452
X. Thái Thương 06453
BCP. Thái Thụy 06475
BC. Thụy Xuân 06476
BC. Chơ Giành 06477
BC. Thụy Phong 06478
BC. Chơ Thương 06479
BC. Chơ Tây 06480
BC. Thái Hòa 06481
BC. Cầu Cau 06482

HUYỆN QUỲNH PHỤ

BC. Trung tâm huyện Quỳnh Phụ 06600
Huyện ủy 06601
Hội đồng nhân dân 06602
Ủy ban nhân dân 06603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06604
TT. Quỳnh Côi 06606
X. Quỳnh Hồng 06607
X. Quỳnh Minh 06608
X. An Thái 06609
X. An Khê 06610
X. An Đồng 06611
X. An Hiệp 06612
X. Quỳnh Thọ 06613
X. Quỳnh Hoa 06614
X. Quỳnh Giao 06615
X. Quỳnh Hoàng 06616
X. Quỳnh Lâm 06617
X. Quỳnh Ngọc 06618
X. Quỳnh Khê 06619
X. Quỳnh Sơn 06620
X. Quỳnh Châu 06621
X. Quỳnh Mỹ 06622
X. Quỳnh Nguyên 06623
X. Quỳnh Bảo 06624
X. Quỳnh Trang 06625
X. Quỳnh Hưng 06626
X. Quỳnh Hải 06627
X. Quỳnh Hội 06628
X. Quỳnh Xá 06629
X. An Vinh 06630
X. Đông Hải 06631
X. An Tràng 06632
X. Đồng Tiến 06633
X. An Mỹ 06634
X. An Dục 06635
X. An Thanh 06636
X. An Vũ 06637
X. An Lê 06638
TT. An Bài 06639
X. An Quí 06640
X. An ấp 06641
X. An Cầu 06642
X. An Ninh 06643
BCP. Quỳnh Phụ 06650
BC. Chơ Mụa 06651
BC. Bến Hiệp 06652
BC. Quỳnh Lang 06653
BC. Chơ Hới 06654
BC. Cầu Vật 06655
BC. Tư Môi 06656

HUYỆN HƯNG HÀ

BC. Trung tâm huyện Hưng Hà 06700
Huyện ủy 06701
Hội đồng nhân dân 06702
Ủy ban nhân dân 06703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06704
TT. Hưng Hà 06706
X. Minh Khai 06707
X. Hồng Lĩnh 06708
X. Hoà Bình 06709
X. Chi Lăng 06710
X. Tây Đô 06711
X. Thống Nhất 06712
X. Đông Đô 06713
X. Bắc Sơn 06714
X. Văn Cẩm 06715
X. Duyên Hải 06716
X. Dân Chủ 06717
X. Điệp Nông 06718
X. Hùng Dũng 06719
X. Đoan Hùng 06720
X. Tân Tiến 06721
X. Phúc Khánh 06722
X. Hòa Tiến 06723
X. Cộng Hòa 06724
X. Canh Tân 06725
X. Tân Lê 06726
TT. Hưng Nhân 06727
X. Tân Hòa 06728
X. Liên Hiệp 06729
X. Tiến Đức 06730
X. Thái Hưng 06731
X. Hồng An 06732
X. Thái Phương 06733
X. Kim Chung 06734
X. Minh Tân 06735
X. Độc Lập 06736
X. Minh Hòa 06737
X. Hồng Minh 06738
X. Chí Hòa 06739
X. Văn Lang 06740
BCP Hưng Hà 06750
BC. Cống Rút 06751
BC. Hưng Nhân 06752
BC. Chơ Nhội 06753
BC. Chiều Dương 06754

HUYỆN ĐÔNG HƯNG

BC. Trung tâm huyện Đông Hưng 06800
Huyện ủy 06801
Hội đồng nhân dân 06802
Ủy ban nhân dân 06803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06804
TT. Đông Hưng 06806
X. Đông Xá 06807
X. Đông Cường 06808
X. Đông Phương 06809
X. Đông Sơn 06810
X. Đông La 06811
X. Liên Giang 06812
X. Đô Lương 06813
X. An Châu 06814
X. Phú Lương 06815
X. Mê Linh 06816
X. Hơp Tiến 06817
X. Chương Dương 06818
X. Lô Giang 06819
X. Minh Tân 06820
X. Thăng Long 06821
X. Hồng Việt 06822
X. Hồng Châu 06823
X. Bạch Đằng 06824
X. Hồng Giang 06825
X. Hoa Nam 06826
X. Hoa Lư 06827
X. Minh Châu 06828
X. Đồng Phú 06829
X. Trọng Quan 06830
X. Phú Châu 06831
X. Phong Châu 06832
X. Nguyên Xá 06833
X. Đông Hơp 06834
X. Đông Các 06835
X. Đông Động 06836
X. Đông Quang 06837
X. Đông Dương 06838
X. Đông Xuân 06839
X. Đông Vinh 06840
X. Đông Hoàng 06841
X. Đông Á 06842
X. Đông Huy 06843
X. Đông Phong 06844
X. Đông Lĩnh 06845
X. Đông Tân 06846
X. Đông Kinh 06847
X. Đông Giang 06848
X. Đông Hà 06849
BCP. Đông Hưng 06875
BC. Cầu Vàng 06876
BC. Châu Giang 06877
BC. Đống Năm 06878
BC. Mê Linh 06879
BC. Phố Tăng 06880
BC. Tiên Hưng 06881

HUYỆN VŨ THƯ

BC. Trung tâm huyện Vũ Thư 06900
Huyện ủy 06901
Hội đồng nhân dân 06902
Ủy ban nhân dân 06903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06904
TT. Vũ Thư 06906
X. Minh Quang 06907
X. Tân Hòa 06908
X. Tân Phong 06909
X. Phúc Thành 06910
X. Minh Lãng 06911
X. Minh Khai 06912
X. Song Lãng 06913
X. Hiệp Hòa 06914
X. Xuân Hòa 06915
X. Đồng Thanh 06916
X. Hồng Lý 06917
X. Việt Hùng 06918
X. Tam Quang 06919
X. Dũng Nghĩa 06920
X. Bách Thuận 06921
X. Tân Lập 06922
X. Tự Tân 06923
X. Nguyên Xá 06924
X. Hồng Phong 06925
X. Duy Nhất 06926
X. Vũ Tiến 06927
X. Vũ Đoài 06928
X. Vũ Vân 06929
X. Vũ Vinh 06930
X. Vũ Hội 06931
X. Việt Thuận 06932
X. Trung An 06933
X. Song An 06934
X. Hòa Bình 06935
BCP. Vũ Thư 06950
BC. Chơ Mê 06951
BC. Hiệp Hòa 06952
BC. Chơ Búng 06953
BC. Tân Đệ 06954
BC. Bồng Tiên 06955
BC. Cầu Cọi 06956

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Thái Bình mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Thái Bình mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm