Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Quảng Ngãi ⚡️ Mới Nhất 2022

2077
Mã Bưu Chính Quảng Ngãi

Mã bưu điện Quảng Ngãi nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Quảng Ngãi gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Quảng Ngãi

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Quảng Ngãi: 53000 – 57000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Quảng Ngãi)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi 53000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 53001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 53002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 53003
Ban Dân vận tỉnh ủy 53004
Ban Nội chính tỉnh ủy 53005
Đảng ủy khối cơ quan 53009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 53010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 53011
Báo Quảng Ngãi 53016
Hội đồng nhân dân 53021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 53030
Tòa án nhân dân tỉnh 53035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 53036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 53040
Sở Công Thương 53041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 53042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 53043
Sở Ngoại vụ 53044
Sở Tài chính 53045
Sở Thông tin và Truyền thông 53046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 53047
Công an tỉnh 53049
Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 53050
Sở Nội vụ 53053
Sở Tư pháp 53052
Sở Giáo dục và Đào tạo 53053
Sở Giao thông vận tải 53054
Sở Khoa học và Công nghệ 53055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 53056
Sở Tài nguyên và Môi trường 53057
Sở Xây dựng 53058
Sở Y tế 53060
Bộ chỉ huy Quân sự 53061
Ban Dân tộc 53062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 53063
Thanh tra tỉnh 53064
Trường chính trị tỉnh 53065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 53066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 53067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 53070
Cục Thuế 53078
Cục Hải quan 53079
Cục Thống kê 53080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 53081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 53085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 53086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 53087
Liên đoàn Lao động tỉnh 53088
Hội Nông dân tỉnh 53089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 53090
Tỉnh Đoàn 53091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 53092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 53093

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

BC. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi 53100
Thành ủy 53101
Hội đồng nhân dân 53102
Ủy ban nhân dân 53103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53104
P. Trần Hưng Đạo 53106
P. Lê Hồng Phong 53107
P. Trần Phú 53108
P. Nghĩa Chánh 53109
P. Nguyễn Nghiêm 53110
P. Trương Quang Trọng 53111
X. Tịnh Ấn Tây 53112
P. Quảng Phú 53113
P. Nghĩa Lộ 53114
P. Chánh Lộ 53115
X. Nghĩa Dõng 53116
X. Nghĩa Hà 53117
X. Nghĩa Dũng 53118
X. Tịnh An 53119
X. Tịnh Châu 53120
X. Tịnh Ấn Đông 53121
X. Nghĩa Phú 53122
X. Nghĩa An 53123
X. Tịnh Long 53124
X. Tịnh Khê 53125
X. Tịnh Kỳ 53126
X. Tịnh Hòa 53127
X. Tịnh Thiện 53128
BCP. Quảng Ngãi 53150
BC. Quang Trung 53151
BC. Đinh Tiên Hoàng 53152
BC. Hai Bà Trưng 53153
BC. Cổ Luỹ 53154
BC. Hệ 1 Quảng Ngãi 53199

HUYỆN SƠN TỊNH

BC. Trung tâm huyện Sơn Tịnh 53200
Huyện ủy 53201
Hội đồng nhân dân 53202
Ủy ban nhân dân 53203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53204
X. Tịnh Hà 53206
X. Tịnh Sơn 53207
X. Tịnh Bình 53208
X. Tịnh Hiệp 53209
X. Tịnh Bắc 53210
X. Tịnh Minh 53211
X. Tịnh Phong 53212
X. Tịnh Thọ 53213
X. Tịnh Trà 53214
X. Tịnh Đông 53215
X. Tịnh Giang 53216
BCP. Sơn Tịnh 53250
BC. Sơn Mỹ 53251

HUYỆN BÌNH SƠN

BC. Trung tâm huyện Bình Sơn 53300
Huyện ủy 53301
Hội đồng nhân dân 53302
Ủy ban nhân dân 53303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53304
TT. Châu Ổ 53306
X. Bình Thới 53307
X. Bình Dương 53308
X. Bình Chánh 53309
X. Bình Nguyên 53310
X. Bình Trung 53311
X. Bình Chương 53312
X. Bình Long 53313
X. Bình Thanh Tây 53314
X. Bình Thanh Đông 53315
X. Bình Hòa 53316
X. Bình Phước 53317
X. Bình Đông 53318
X. Bình Thạnh 53319
X. Bình Khương 53320
X. Bình An 53321
X. Bình Minh 53322
X. Bình Mỹ 53323
X. Bình Hiệp 53324
X. Bình Tân 53325
X. Bình Châu 53326
X. Bình Phú 53327
X. Bình Hải 53328
X. Bình Trị 53329
X. Bình Thuận 53330
BCP. Bình Sơn 53350
BC. Khu Kinh Tế Dung Quất 53351

HUYỆN TRÀ BỒNG

BC. Trung tâm huyện Trà Bồng 53400
Huyện ủy 53401
Hội đồng nhân dân 53402
Ủy ban nhân dân 53403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53404
TT. Trà Xuân 53406
X. Trà Giang 53407
X. Trà Thủy 53408
X. Trà Hiệp 53409
X. Trà Lâm 53410
X. Trà Tân 53411
X. Trà Sơn 53412
X. Trà Phú 53413
X. Trà Bình 53414
X. Trà Bùi 53415
BCP. Trà Bồng 53450

HUYỆN TÂY TRÀ

BC. Trung tâm huyện Tây Trà 53500
Huyện ủy 53501
Hội đồng nhân dân 53502
Ủy ban nhân dân 53503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53504
X. Trà Phong 53506
X. Trà Lãnh 53507
X. Trà Quân 53508
X. Trà Khê 53509
X. Trà Xinh 53510
X. Trà Thọ 53511
X. Trà Trung 53512
X. Trà Nham 53513
X. Trà Thanh 53514
BCP. Tây Trà 53550

HUYỆN SƠN TÂY

BC. Trung tâm huyện Sơn Tây 53600
Huyện ủy 53601
Hội đồng nhân dân 53602
Ủy ban nhân dân 53603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53604
X. Sơn Dung 53606
X. Sơn Màu 53607
X. Sơn Tân 53608
X. Sơn Mùa 53609
X. Sơn Bua 53610
X. Sơn Liên 53611
X. Sơn Long 53612
X. Sơn Lập 53613
X. Sơn Tinh 53614
BCP. Sơn Tây 53650

HUYỆN MINH LONG

BC. Trung tâm huyện Minh Long 53700
Huyện ủy 53701
Hội đồng nhân dân 53702
Ủy ban nhân dân 53703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53704
X. Long Hiệp 53706
X. Long Mai 53707
X. Long Sơn 53708
X. Thanh An 53709
X. Long Môn 53710
BCP. Minh Long 53750

HUYỆN SƠN HÀ

BC. Trung tâm huyện Sơn Hà 53800
Huyện ủy 53801
Hội đồng nhân dân 53802
Ủy ban nhân dân 53803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53804
TT. Di Lăng 53806
X. Sơn Giang 53807
X. Sơn Thành 53808
X. Sơn Bao 53809
X. Sơn Trung 53810
X. Sơn Hải 53811
X. Sơn Cao 53812
X. Sơn Linh 53813
X. Sơn Nham 53814
X. Sơn Hạ 53815
X. Sơn Thượng 53816
X. Sơn Thủy 53817
X. Sơn Kỳ 53818
X. Sơn Ba 53819
BCP. Sơn Hà 53850

HUYỆN TƯ NGHĨA

BC. Trung tâm huyện Tư Nghĩa 53900
Huyện ủy 53901
Hội đồng nhân dân 53902
Ủy ban nhân dân 53903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53904
TT. La Hà 53906
X. Nghĩa Thương 53907
X. Nghĩa Hòa 53908
X. Nghĩa Trung 53909
X. Nghĩa Phương 53910
X. Nghĩa Mỹ 53911
TT. Sông Vệ 53912
X. Nghĩa Hiệp 53913
X. Nghĩa Điền 53914
X. Nghĩa Kỳ 53915
X. Nghĩa Thuận 53916
X. Nghĩa Thắng 53917
X. Nghĩa Lâm 53918
X. Nghĩa Thọ 53919
X. Nghĩa Sơn 53920
BCP. Tư Nghĩa 53950
BC. Sông Vệ 53951

HUYỆN NGHĨA HÀNH

BC. Trung tâm huyện Nghĩa Hành 54000
Huyện ủy 54001
Hội đồng nhân dân 54002
Ủy ban nhân dân 54003
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54004
TT. Chợ Chùa 54006
X. Hành Trung 54007
X. Hành Thuận 54008
X. Hành Dũng 54009
X. Hành Nhân 54010
X. Hành Minh 54011
X. Hành Đức 54012
X. Hành Tín Tây 54013
X. Hành Tín Đông 54014
X. Hành Thiện 54015
X. Hành Thịnh 54016
X. Hành Phước 54017
BCP. Nghĩa Hành 54050

HUYỆN MỘ ĐỨC

BC. Trung tâm huyện Mộ Đức 54100
Huyện ủy 54101
Hội đồng nhân dân 54102
Ủy ban nhân dân 54103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54104
TT. Mộ Đức 54106
X. Đức Thạnh 54107
X. Đức Minh 54108
X. Đức Chánh 54109
X. Đức Thắng 54110
X. Đức Lợi 54111
X. Đức Nhuận 54112
X. Đức Hiệp 54113
X. Đức Tân 54114
X. Đức Hòa 54115
X. Đức Phú 54116
X. Đức Lân 54117
X. Đức Phong 54118
BCP. Mộ Đức 54150
BC. Thạch Trụ 54151
BC. Quán Lát 54152
BĐVHX Đức Thạnh 2 54153

HUYỆN BA TƠ

BC. Trung tâm huyện Ba Tơ 54200
Huyện ủy 54201
Hội đồng nhân dân 54202
Ủy ban nhân dân 54203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54204
TT. Ba Tơ 54206
X. Ba Cung 54207
X. Ba Chùa 54208
X. Ba Dinh 54209
X. Ba Bích 54210
X. Ba Trang 54211
X. Ba Khâm 54212
X. Ba Liên 54213
X. Ba Động 54214
X. Ba Thành 54215
X. Ba Vinh 54216
X. Ba Điền 54217
X. Ba Giang 54218
X. Ba Ngạc 54219
X. Ba Tiêu 54220
X. Ba Vì 54221
X. Ba Tô 54222
X. Ba Xa 54223
X. Ba Nam 54224
X. Ba Lế 54225
BCP. Ba Tơ 54250

HUYỆN ĐỨC PHỔ

BC. Trung tâm huyện Đức Phổ 54300
Huyện ủy 54301
Hội đồng nhân dân 54302
Ủy ban nhân dân 54303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54304
TT. Đức Phổ 54306
X. Phổ Minh 54307
X. Phổ Vinh 54308
X. Phổ Quang 54309
X. Phổ Văn 54310
X. Phổ An 54311
X. Phổ Thuận 54312
X. Phổ Phong 54313
X. Phổ Nhơn 54314
X. Phổ Ninh 54315
X. Phổ Hòa 54316
X. Phổ Cường 54317
X. Phổ Khánh 54318
X. Phổ Thạnh 54319
X. Phổ Châu 54320
BCP. Đức Phổ 54350
BC. Sa Huỳnh 54351

HUYỆN LÝ SƠN

BC. Trung tâm huyện Lý Sơn 54400
Huyện ủy 54401
Hội đồng nhân dân 54402
Ủy ban nhân dân 54403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54404
X. An Vĩnh 54406
X. An Hải 54407
X. An Bình 54408
BCP. Lý Sơn 54450

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Quảng Ngãi mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Quảng Ngãi mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm