Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Phú Yên ⚡️ Mới Nhất 2022

1438
mã bưu chính Phú Yên

Mã bưu điện Phú Yên nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Phú Yên gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Phú Yên

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Phú Yên: 56000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Phú Yên)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Phú Yên 56000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 56001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 56002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 56003
Ban Dân vận tỉnh ủy 56004
Ban Nội chính tỉnh ủy 56005
Đảng ủy khối cơ quan 56009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 56010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 56011
Báo Phú Yên 56016
Hội đồng nhân dân 56021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 56030
Tòa án nhân dân tỉnh 56035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 56036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 56040
Sở Công Thương 56041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 56042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 56043
Sở Ngoại vụ 56044
Sở Tài chính 56045
Sở Thông tin và Truyền thông 56046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 56047
Công an tỉnh 56049
Sở Nội vụ 56051
Sở Tư pháp 56052
Sở Giáo dục và Đào tạo 56053
Sở Giao thông vận tải 56054
Sở Khoa học và Công nghệ 56055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 56056
Sở Tài nguyên và Môi trường 56057
Sở Xây dựng 56058
Sở Y tế 56060
Bộ chỉ huy Quân sự 56061
Ban Dân tộc 56062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 56063
Thanh tra tỉnh 56064
Trường chính trị tỉnh 56065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 56066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 56067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 56070
Cục Thuế 56078
Chi Cục Hải quan 56079
Cục Thống kê 56080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 56081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 56085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 56086
Hội Văn học nghệ thuật 56087
Liên đoàn Lao động tỉnh 56088
Hội Nông dân tỉnh 56089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 56090
Tỉnh Đoàn 56091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 56092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 56093

THÀNH PHỐ TUY HÒA

BC. Trung tâm thành phố Tuy Hòa 56100
Thành ủy 56101
Hội đồng nhân dân 56102
Ủy ban nhân dân 56103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56104
P. 1 56106
X. Bình Ngọc 56107
P. Phú Lâm 56108
P. Phú Thạnh 56109
P. Phú Đông 56110
P. 6 56111
P. 4 56112
P. 3 56113
P. 2 56114
P. 5 56115
P. 8 56116
P. 9 56117
P. 7 56118
X. Bình Kiến 56119
X. An Phú 56120
X. Hòa Kiến 56121
BCP. Tuy Hòa 56150
BC. Kinh Doanh Tiếp Thị 56151
BC. Nguyên Huệ 56152
BC. Phú Lâm 56153
BC. Hệ 1 Phú Yên 56199

HUYỆN TUY AN

BC. Trung tâm huyện Tuy An 56200
Huyện ủy 56201
Hội đồng nhân dân 56202
Ủy ban nhân dân 56203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56204
TT. Chí Thạnh 56206
X. An Cư 56207
X. An Thạch 56208
X. An Ninh Tây 56209
X. An Dân 56210
X. An Định 56211
X. An Nghiệp 56212
X. An Xuân 56213
X. An Lĩnh 56214
X. An Thọ 56215
X. An Chấn 56216
X. An Mỹ 56217
X. An Hiệp 56218
X. An Hòa 56219
X. An Hải 56220
X. An Ninh Đông 56221
BCP. Tuy An 56250
BC. Hòa Đa 56251

THỊ XÃ SÔNG CẦU

BC. Trung tâm thị xã Sông Cầu 56300
Thị ủy 56301
Hội đồng nhân dân 56302
Ủy ban nhân dân 56303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56304
P. Xuân Phú 56306
P. Xuân Thành 56307
P. Xuân Đài 56308
X. Xuân Thọ 2 56309
X. Xuân Thọ 1 56310
X. Xuân Lâm 56311
P. Xuân Yên 56312
X. Xuân Phương 56313
X. Xuân Thịnh 56314
X. Xuân Cảnh 56315
X. Xuân Hòa 56316
X. Xuân Bình 56317
X. Xuân Lộc 56318
X. Xuân Hải 56319
BCP. Sông Cầu 56350
BC. Bình Thạnh 56351

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

BC. Trung tâm huyện Đồng Xuân 56400
Huyện ủy 56401
Hội đồng nhân dân 56402
Ủy ban nhân dân 56403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56404
TT. La Hai 56406
X. Xuân Sơn Bắc 56407
X. Xuân Sơn Nam 56408
X. Xuân Quang 3 56409
X. Xuân Phước 56410
X. Xuân Quang 1 56411
X. Xuân Quang 2 56412
X. Xuân Long 56413
X. Đa Lộc 56414
X. Xuân Lãnh 56415
X. Phú Mỡ 56416
BCP. Đồng Xuân 56450

HUYỆN SƠN HÒA

BC. Trung tâm huyện Sơn Hòa 56500
Huyện ủy 56501
Hội đồng nhân dân 56502
Ủy ban nhân dân 56503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56504
TT. Củng Sơn 56506
X. Suối Bạc 56507
X. Sơn Hà 56508
X. Sơn Nguyên 56509
X. Sơn Xuân 56510
X. Sơn Long 56511
X. Sơn Định 56512
X. Sơn Hội 56513
X. Phước Tân 56514
X. Cà Lúi 56515
X. Sơn Phước 56516
X. Eachà Rang 56517
X. Suối Trai 56518
X. Krông Pa 56519
BCP. Sơn Hoà 56550
BC. Ngân Điền 56551

HUYỆN SÔNG HINH

BC. Trung tâm huyện Sông Hinh 56600
Huyện ủy 56601
Hội đồng nhân dân 56602
Ủy ban nhân dân 56603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56604
TT. Hai Riêng 56606
X. EaBia 56607
X. Đức Bình Tây 56608
X. Sơn Giang 56609
X. Đức Bình Đông 56610
X. Sông Hinh 56611
X. EaTrol 56612
X. EaBar 56613
X. Ealy 56614
X. Ea Bá 56615
X. Ea Lâm 56616
BCP. Sông Hinh 56650
BĐVHX Chí Thán 56651

HUYỆN TÂY HÒA

BC. Trung tâm huyện Tây Hòa 56700
Huyện ủy 56701
Hội đồng nhân dân 56702
Ủy ban nhân dân 56703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56704
TT. Phú Thứ 56706
X. Hòa Bình 1 56707
X. Hòa Tân Tây 56708
X. Hòa Đồng 56709
X. Hòa Thịnh 56710
X. Hòa Mỹ Đông 56711
X. Hòa Mỹ Tây 56712
X. Hòa Phong 56713
X. Hòa Phú 56714
X. Sơn Thành Đông 56715
X. Sơn Thành Tây 56716
BCP. Tây Hòa 56750
BC. Sơn Thành 56751
BĐVHX Đồng Bò 56752

HUYỆN ĐÔNG HÒA

BC. Trung tâm huyện Đông Hòa 56800
Huyện ủy 56801
Hội đồng nhân dân 56802
Ủy ban nhân dân 56803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56804
TT. Hoà Vinh 56806
X. Hòa Hiệp Bắc 56807
TT. Hoà Hiệp Trung 56808
X. Hòa Hiệp Nam 56809
X. Hòa Tâm 56810
X. Hòa Xuân Nam 56811
X. Hòa Xuân Tây 56812
X. Hòa Xuân Đông 56813
X. Hòa Tân Đông 56814
X. Hòa Thành 56815
BCP. Đông Hòa 56850
BC. Phú Hiệp 56851

HUYỆN PHÚ HÒA

BC. Trung tâm huyện Phú Hòa 56900
Huyện ủy 56901
Hội đồng nhân dân 56902
Ủy ban nhân dân 56903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56904
TT. Phú Hoà 56906
X. Hòa Định Đông 56907
X. Hòa Thắng 56908
X. Hòa An 56909
X. Hòa Trị 56910
X. Hòa Quang Nam 56911
X. Hòa Quang Bắc 56912
X. Hòa Hội 56913
X. Hòa Định Tây 56914
BCP. Phú Hòa 56950
BC. Hòa Thắng 56951

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Phú Yên mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Phú Yên mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm