Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Lai Châu ⚡️ Mới Nhất 2022

935
mã bưu chính Lai Châu

Mã bưu điện Lai Châu nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Lai Châu gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Lai Châu

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Lai Châu: 30000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Lai Châu)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Lai Châu 30000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 30001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 30002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 30003
Ban Dân vận tỉnh ủy 30004
Ban Nội chính tỉnh ủy 30005
Đảng ủy khối cơ quan 30009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 30010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 30011
Báo Lai Châu 30016
Hội đồng nhân dân 30021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 30030
Tòa án nhân dân tỉnh 30035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 30036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 30040
Sở Công Thương 30041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 30042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 30043
Sở Ngoại vụ 30044
Sở Tài chính 30045
Sở Thông tin và Truyền thông 30046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 30047
Công an tỉnh 30049
Sở Nội vụ 30051
Sở Tư pháp 30052
Sở Giáo dục và Đào tạo 30053
Sở Giao thông vận tải 30054
Sở Khoa học và Công nghệ 30055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30056
Sở Tài nguyên và Môi trường 30057
Sở Xây dựng 30058
Sở Y tế 30060
Bộ chỉ huy Quân sự 30061
Ban Dân tộc 30062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 30063
Thanh tra tỉnh 30064
Trường chính trị tỉnh 30065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 30066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 30067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 30070
Cục Thuế 30078
Cục Hải quan 30079
Cục Thống kê 30080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 30081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 30085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 30086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 30087
Liên đoàn Lao động tỉnh 30088
Hội Nông dân tỉnh 30089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 30090
Tỉnh Đoàn 30091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 30092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 30093

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

BC. Trung tâm thành phố Lai Châu 30100
Thành ủy 30101
Hội đồng nhân dân 30102
Ủy ban nhân dân 30103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30104
P. Quyết Tiến 30106
P. Quyết Thắng 30107
X. Nậm Loỏng 30108
P. Đoàn Kết 30109
P. Tân Phong 30110
P. Đông Phong 30111
X. San Thàng 30112
BCP. Lai Châu 30150
BC. KHL Lai Châu 30150
BC. Đoàn Kết 30150
BC. Hệ 1 Lai Châu 30199

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

BC. Trung tâm huyện Tam Đường 30200
Huyện ủy 30201
Hội đồng nhân dân 30202
Ủy ban nhân dân 30203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30204
TT. Tam Đường 30206
X. Bình Lư 30207
X. Sơn Bình 30208
X. Hồ Thầu 30209
X. Giang Ma 30210
X. Tả Lèng 30211
X. Thèn Sin 30212
X. Sùng Phài 30213
X. Nùng Nàng 30214
X. Bản Giang 30215
X. Bản Hon 30216
X. Khun Há 30217
X. Nà Tăm 30218
X. Bản Bo 30219
BCP. Tam Đường 30250
BC. Hồ Thầu 30251

HUYỆN PHONG THỔ

BC. Trung tâm huyện Phong Thổ 30300
Huyện ủy 30301
Hội đồng nhân dân 30302
Ủy ban nhân dân 30303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30304
TT. Phong Thổ 30306
X. Khổng Lào 30307
X. Bản Lang 30308
X. Dào San 30309
X. Tông Qua Lìn 30310
X. Pa Vây Sử 30311
X. Mồ Sì San 30312
X. Sì Lờ Lầu 30313
X. Ma Li Chải 30314
X. Vàng Ma Chải 30315
X. Mù Sang 30316
X. Ma Ly Pho 30317
X. Hoang Thèn 30318
X. Huổi Luông 30319
X. Mường So 30320
X. Lả Nhì Thàng 30321
X. Nậm Xe 30322
X. Sin Suối Hồ 30323
BCP. Phong Thổ 30350
BC. Mường So 30351

HUYỆN MƯỜNG TÈ

BC. Trung tâm huyện Mường Tè 30400
Huyện ủy 30401
Hội đồng nhân dân 30402
Ủy ban nhân dân 30403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30404
TT. Mường Tè 30406
X. Bun Nưa 30407
X. Pa Vệ Sử 30408
X. Pa Ủ 30409
X. Tá Bạ 30410
X. Thu Lũm 30411
X. Ka Lăng 30412
X. Mù Cả 30413
X. Mường Tè 30414
X. Nậm Khao 30415
X. Bun Tở 30416
X. Tà Tổng 30417
X. Kan Hồ 30418
X. Vàng San 30419
BCP. Mường Tè 30450

HUYỆN NẬM NHÙN

BC. Trung tâm huyện Nậm Nhùn 30500
Huyện ủy 30501
Hội đồng nhân dân 30502
Ủy ban nhân dân 30503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30504
TT. Nậm Nhùn 30506
X. Nậm Hàng 30507
X. Pú Đao 30508
X. Nậm Pì 30509
X. Trung Chải 30510
X. Nậm Ban 30511
X. Hua Bum 30512
X. Mường Mô 30513
X. Nậm Chà 30514
X. Nậm Manh 30515
X. Lê Lợi 30516
BCP. Nậm Nhùn 30550

HUYỆN SÌN HỒ

BC. Trung tâm huyện Sìn Hồ 30600
Huyện ủy 30601
Hội đồng nhân dân 30602
Ủy ban nhân dân 30603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30604
TT. Sìn Hồ 30606
X. Phăng Sô Lin 30607
X. Ma Quai 30608
X. Phìn Hồ 30609
X. Pa Tần 30610
X. Hồng Thu 30611
X. Tả Phìn 30612
X. Sà Dề Phìn 30613
X. Tả Ngảo 30614
X. Làng Mô 30615
X. Chăn Nưa 30616
X. Tủa Sín Chải 30617
X. Nậm Mạ 30618
X. Nậm Cha 30619
X. Căn Co 30620
X. Nậm Hăn 30621
X. Nậm Cuổi 30622
X. Noong Hẻo 30623
X. Pu Sam Cáp 30624
X. Pa Khóa 30625
X. Nậm Tăm 30626
X. Lùng Thàng 30627
BCP. Sìn Hồ 30650
BC. Nậm Tăm 30651

HUYỆN TÂN UYÊN

BC. Trung tâm huyện Tân Uyên 30700
Huyện ủy 30701
Hội đồng nhân dân 30702
Ủy ban nhân dân 30703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30704
TT. Tân Uyên 30706
X. Phúc Khoa 30707
X. Mường Khoa 30708
X. Thân Thuộc 30709
X. Nậm Cần 30710
X. Nậm Sỏ 30711
X. Tà Mít 30712
X. Pắc Ta 30713
X. Hố Mít 30714
X. Trung Đồng 30715
BCP. Tân Uyên 30750

HUYỆN THAN UYÊN

BC. Trung tâm huyện Than Uyên 30800
Huyện ủy 30801
Hội đồng nhân dân 30802
Ủy ban nhân dân 30803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30804
TT. Than Uyên 30806
X. Mường Than 30807
X. Phúc Than 30808
X. Mường Mít 30809
X. Mường Cang 30810
X. Pha Mu 30811
X. Tà Hừa 30812
X. Tà Gia 30813
X. Khoen On 30814
X. Tà Mung 30815
X. Mường Kim 30816
X. Hua Nà 30817
BCP. Than Uyên 30850

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Lai Châu mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Lai Châu mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm