Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Kon Tum ⚡️ Mới Nhất 2022

1033
mã bưu chính Kon Tum

Mã bưu điện Kon Tum nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Kon Tum gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Kon Tum

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Kon Tum: 60000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Kon Tum)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Kon Tum 60000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 60001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 60002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 60003
Ban Dân vận tỉnh ủy 60004
Ban Nội chính tỉnh ủy 60005
Đảng ủy khối cơ quan 60009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 60010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 60011
Báo Kon Tum 60016
Hội đồng nhân dân 60021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 60030
Tòa án nhân dân tỉnh 60035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 60036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 60040
Sở Công Thương 60041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 60042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 60043
Sở Ngoại vụ 60044
Sở Tài chính 60045
Sở Thông tin và Truyền thông 60046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 60047
Công an tỉnh 60049
Sở Nội vụ 60051
Sở Tư pháp 60052
Sở Giáo dục và Đào tạo 60053
Sở Giao thông vận tải 60054
Sở Khoa học và Công nghệ 60055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 60056
Sở Tài nguyên và Môi trường 60057
Sở Xây dựng 60058
Sở Y tế 60060
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 60061
Ban Dân tộc 60062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 60063
Thanh tra tỉnh 60064
Trường chính trị tỉnh 60065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 60066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 60067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 60070
Cục Thuế 60078
Chi Cục Hải quan 60079
Cục Thống kê 60080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 60081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 60085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 60086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 60087
Liên đoàn Lao động tỉnh 60088
Hội Nông dân tỉnh 60089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 60090
Tỉnh Đoàn 60091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 60092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 60093

THÀNH PHỐ KON TUM

BC. Trung tâm thành phố Kon Tum 60100
Thành ủy 60101
Hội đồng nhân dân 60102
Ủy ban nhân dân 60103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60104
P. Quyết Thắng 60106
P. Quang Trung 60107
P. Thắng Lợi 60108
P. Trường Chinh 60109
P. Duy Tân 60110
P. Ngô Mây 60111
P. Nguyễn Trãi 60112
P. Trần Hưng Đạo 60113
P. Lê Lợi 60114
P. Thống Nhất 60115
X. Đắk Rơ Wa 60116
X. Đắk Blà 60117
X. Đắk Cấm 60118
X. Vinh Quang 60119
X. Ngọk Bay 60120
X. Kroong 60121
X. Đăk Năng 60122
X. Đoàn Kết 60123
X. Ia Chim 60124
X. Hòa Bình 60125
X. Chư Hreng 60126
BCP. Kon Tum 60150
BC. Bến Xe 60151
BC. Duy Tân 60152
BC. Phan Đình Phùng 60153
BC. Trung Tín 60154
BC. Hoà Bình 60155
BC. HCC Kon Tum 60198
BC. Hệ 1 Kon Tum 60199

HUYỆN KON RẪY

BC. Trung tâm huyện Kon Rẫy 60200
Huyện ủy 60201
Hội đồng nhân dân 60202
Ủy ban nhân dân 60203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60204
TT. Đắk Rve 60206
X. Đắk Kôi 60207
X. Đắk Tơ Lung 60208
X. Đắk Tờ Re 60209
X. Đắk Ruồng 60210
X. Tân Lập 60211
X. Đắk Pne 60212
BCP. Kon Rẫy 60225
BC. Đắk Ruồng 60226

HUYỆN KON PLÔNG

BC. Trung tâm huyện Kon Plông 60250
Huyện ủy 60251
Hội đồng nhân dân 60252
Ủy ban nhân dân 60253
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60254
X. Đắk Long 60256
X. Hiếu 60257
X. Pờ Ê 60258
X. Ngok Tem 60259
X. Đắk Ring 60260
X. Đắk Nên 60261
X. Măng Bút 60262
X. Đắk Tăng 60263
X. Măng Cành 60264
BCP. Kon Plông 60275
BC. Măng Đen 60276

HUYỆN TU MƠ RÔNG

BC. Trung tâm huyện Tu Mơ Rông 60300
Huyện ủy 60301
Hội đồng nhân dân 60302
Ủy ban nhân dân 60303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60304
X. Đắk Hà 60306
X. Tu Mơ Rông 60307
X. Ngọc Yêu 60308
X. Văn Xuôi 60309
X. Ngọc Lây 60310
X. Măng Ri 60311
X. Đắk Na 60312
X. Đắk Sao 60313
X. Tê Xăng 60314
X. Đắk Rơ Ông 60315
X. Đắk Tơ Kan 60316
BCP. Tu Mơ Rông 60350

HUYỆN ĐẮK GLEI

BC. Trung tâm huyện Đắk Glei 60400
Huyện ủy 60401
Hội đồng nhân dân 60402
Ủy ban nhân dân 60403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60404
TT. Đắk Glei 60406
X. Xốp 60407
X. Ngọc Linh 60408
X. Mường Hoong 60409
X. Đắk Choong 60410
X. Đắk Man 60411
X. Đắk Plô 60412
X. Đắk Nhoong 60413
X. Đắk Pét 60414
X. Đắk KRoong 60415
X. Đắk Môn 60416
X. Đắk Long 60417
BCP. Đắk Glei 60450

HUYỆN NGỌC HỒI

BC. Trung tâm huyện Ngọc Hồi 60500
Huyện ủy 60501
Hội đồng nhân dân 60502
Ủy ban nhân dân 60503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60504
TT. Plei Cần 60506
X. Đắk Ang 60507
X. Đắk Dục 60508
X. Đắk Nông 60509
X. Đắk Xú 60510
X. Pờ Y 60511
X. Đắk Kan 60512
X. Sa Loong 60513
BCP. Ngọc Hồi 60550

HUYỆN ĐẮK HÀ

BC. Trung tâm huyện Đắk Hà 60600
Huyện ủy 60601
Hội đồng nhân dân 60602
Ủy ban nhân dân 60603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60604
TT. Đắk Hà 60606
X. Đăk Ngọk 60607
X. Đắk PXi 60608
X. Đắk Ui 60609
X. Đăk Long 60610
X. Đắk HRing 60611
X. Đắk Mar 60612
X. Hà Mòn 60613
X. Đắk La 60614
X. Ngok Wang 60615
X. Ngok Réo 60616
BCP. Đắk Hà 60625

HUYỆN ĐẮK TÔ

BC. Trung tâm huyện Đắk Tô 60650
Huyện ủy 60651
Hội đồng nhân dân 60652
Ủy ban nhân dân 60653
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60654
TT. Đắk Tô 60656
X. Kon Đào 60657
X. Văn Lem 60658
X. Đắk Trăm 60659
X. Đắk Rơ Nga 60660
X. Ngọk Tụ 60661
X. Tân Cảnh 60662
X. Pô Kô 60663
X. Diên Bình 60664
BCP. Đắk Tô 60675

HUYỆN SA THẦY

BC. Trung tâm huyện Sa Thầy 60700
Huyện ủy 60701
Hội đồng nhân dân 60702
Ủy ban nhân dân 60703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60704
TT. Sa Thầy 60706
X. Sa Nghĩa 60707
X. Hơ Moong 60708
X. Sa Nhơn 60709
X. Rơ Kơi 60710
X. Mô Rai 60711
X. Sa Sơn 60712
X. Ya Xiêr 60713
X. Sa Bình 60714
X. Ya ly 60715
X. Ya Tăng 60716
BCP. Sa Thầy 60750
BC. Ia H’Drai 60751

HUYỆN IA H’DRAI

BC. Trung tâm huyện Ia H’Drai 60800
Huyện ủy 60801
Hội đồng nhân dân 60802
Ủy ban nhân dân 60803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60804
X. Ia Tơi 60806
X. Ia Dom 60807
X. Ia Đal 60808
BCP. Ia H’Drai 60850

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Kon Tum mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Kon Tum mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm