Tra cứu

Mã Bưu Chính (Zip/Post code) Khánh Hòa ⚡️ Mới Nhất 2022

2258
mã bưu chính khánh hòa

Mã bưu điện Khánh Hòa nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Khánh Hòa gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Khánh Hòa

  • 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
cấu trúc mã bưu chính
cấu trúc mã bưu chính

Mã bưu chính Khánh Hòa: 57000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Khánh Hòa)

Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Khánh Hòa 57000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 57001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 57002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 57003
Ban Dân vận tỉnh ủy 57004
Ban Nội chính tỉnh ủy 57005
Đảng ủy khối cơ quan 57009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 57010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 57011
Báo Khánh Hòa 57016
Hội đồng nhân dân 57021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 57030
Tòa án nhân dân tỉnh 57035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 57036
Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII 57037
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 57040
Sở Công Thương 57041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 57042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 57043
Sở Ngoại vụ 57044
Sở Tài chính 57045
Sở Thông tin và Truyền thông 57046
Sở Văn hoá và Thể thao 57047
Sở Du lịch 57048
Công an tỉnh 57049
Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 57050
Sở Nội vụ 57051
Sở Tư pháp 57052
Sở Giáo dục và Đào tạo 57053
Sở Giao thông vận tải 57054
Sở Khoa học và Công nghệ 57055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57056
Sở Tài nguyên và Môi trường 57057
Sở Xây dựng 57058
Sở Y tế 57060
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 57061
Ban Dân tộc 57062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 57063
Thanh tra tỉnh 57064
Trường chính trị tỉnh 57065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 57066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 57067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 57070
Cục Thuế 57078
Cục Hải quan 57079
Cục Thống kê 57080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 57081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 57085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 57086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 57087
Liên đoàn Lao động tỉnh 57088
Hội Nông dân tỉnh 57089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 57090
Tỉnh Đoàn 57091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 57092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 57093

THÀNH PHỐ NHA TRANG

BC. Trung tâm thành phố Nha Trang 57100
Thành ủy 57101
Hội đồng nhân dân 57102
Ủy ban nhân dân 57103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57104
P. Lộc Thọ 57106
P. Xương Huân 57107
P. Vĩnh Thọ 57108
P. Vĩnh Phước 57109
P. Vĩnh Hải 57110
P. Vĩnh Hòa 57111
X. Vĩnh Lương 57112
X. Vĩnh Phương 57113
X. Vĩnh Ngọc 57114
P. Ngọc Hiệp 57115
P. Vạn Thạnh 57116
P. Vạn Thắng 57117
P. Phương Sài 57118
P. Phương Sơn 57119
X. Vĩnh Hiệp 57120
X. Vĩnh Thạnh 57121
X. Vĩnh Trung 57122
X. Vĩnh Thái 57123
P. Phước Hải 57124
P. Phước Tân 57125
P. Phước Tiến 57126
P. Tân Lập 57127
P. Phước Hòa 57128
P. Vĩnh Nguyên 57129
P. Vĩnh Trường 57130
P. Phước Long 57131
X. Phước Đồng 57132
BCP. Nha Trang 57150
BC. KHL Nha Trang 57151
BC. TMĐT Nha Trang 57152
BC. Lê Thánh Tôn 57153
BC. Nguyễn Thiện Thuật 57154
BC. Tháp Bà 57155
BC. Đồng Đế 57156
BC. Đường Đệ 57157
BC. Vĩnh Lương 57158
BC. Vạn Thạnh 57159
BC. Phương Sài 57160
BC. Vĩnh Thạnh 57161
BC. Lê Hồng Phong 57162
BC. Tân Lập 57163
BC. Vĩnh Nguyên 57164
BC. Bình Tân 57165
BC. Phước Đồng 57166
BC. Hòn Rớ 57167
BC. Hệ 1 Khánh Hòa 57199

HUYỆN VẠN NINH

BC. Trung tâm huyện Vạn Ninh 57200
Huyện ủy 57201
Hội đồng nhân dân 57202
Ủy ban nhân dân 57203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57204
TT. Vạn Giã 57206
X. Vạn Hưng 57207
X. Xuân Sơn 57208
X. Vạn Lương 57209
X. Vạn Phú 57210
X. Vạn Bình 57211
X. Vạn Thắng 57212
X. Vạn Khánh 57213
X. Vạn Long 57214
X. Vạn Phước 57215
X. Đại Lãnh 57216
X. Vạn Thọ 57217
X. Vạn Thạnh 57218
BCP. Vạn Ninh 57250
BC. Xuân Tự 57251
BC. Đại Lãnh 57252
BC. Vạn Thọ 57253

THỊ XÃ NINH HÒA

BC. Trung tâm thị xã Ninh Hòa 57300
Thị ủy 57301
Hội đồng nhân dân 57302
Ủy ban nhân dân 57303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57304
P. Ninh Hiệp 57306
X. Ninh Thân 57307
X. Ninh Phụng 57308
X. Ninh Xuân 57309
X. Ninh Bình 57310
X. Ninh Quang 57311
P. Ninh Giang 57312
P. Ninh Hà 57313
X. Ninh Lộc 57314
X. Ninh Ích 57315
X. Ninh Hưng 57316
X. Ninh Tân 57317
X. Ninh Sim 57318
X. Ninh Tây 57319
X. Ninh Thượng 57320
X. Ninh Sơn 57321
X. Ninh An 57322
X. Ninh Trung 57323
X. Ninh Đông 57324
P. Ninh Đa 57325
X. Ninh Thọ 57326
P. Ninh Hải 57327
P. Ninh Diêm 57328
P. Ninh Thủy 57329
X. Ninh Phú 57330
X. Ninh Phước 57331
X. Ninh Vân 57332
BCP. Ninh Hòa 57350
BC. KHL Ninh Hòa 57351
BC. Ngã Ba Trong 57352
BC. Ninh Xuân 57353
BC. Ninh Ích 57354
BC. Dục Mỹ 57355
BC. Lạc An 57356
BC. Hòn Khói 57357
BC. Ninh Phước 57358

HUYỆN KHÁNH VĨNH

BC. Trung tâm huyện Khánh Vĩnh 57400
Huyện ủy 57401
Hội đồng nhân dân 57402
Ủy ban nhân dân 57403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57404
TT. Khánh Vĩnh 57406
X. Sông Cầu 57407
X. Khánh Phú 57408
X. Khánh Thành 57409
X. Cầu Bà 57410
X. Liên Sang 57411
X. Sơn Thái 57412
X. Giang Ly 57413
X. Khánh Thượng 57414
X. Khánh Nam 57415
X. Khánh Trung 57416
X. Khánh Hiệp 57417
X. Khánh Bình 57418
X. Khánh Đông 57419
BCP. Khánh Vĩnh 57450

HUYỆN DIÊN KHÁNH

BC. Trung tâm huyện Diên Khánh 57500
Huyện ủy 57501
Hội đồng nhân dân 57502
Ủy ban nhân dân 57503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57504
TT. Diên Khánh 57506
X. Diên Phú 57507
X. Diên Điền 57508
X. Diên Sơn 57509
X. Diên Lâm 57510
X. Diên Xuân 57511
X. Diên Đồng 57512
X. Diên Thọ 57513
X. Diên Tân 57514
X. Suối Tiên 57515
X. Diên Lộc 57516
X. Diên Hòa 57517
X. Diên Phước 57518
X. Diên Lạc 57519
X. Diên Thạnh 57520
X. Diên Bình 57521
X. Diên Toàn 57523
X. Diên An 57524
BCP. Diên Khánh 57530
BC. Ngã Ba Thành 57531
BC. Diên Xuân 57532
BC. Diên Phước 57533
BC. Suối Hiệp 57534

HUYỆN KHÁNH SƠN

BC. Trung tâm huyện Khánh Sơn 57550
Huyện ủy 57551
Hội đồng nhân dân 57552
Ủy ban nhân dân 57553
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57554
TT. Tô Hạp 57556
X. Ba Cụm Bắc 57557
X. Ba Cụm Nam 57558
X. Sơn Bình 57559
X. Thành Sơn 57560
X. Sơn Lâm 57561
X. Sơn Hiệp 57562
X. Sơn Trung 57563
BCP. Khánh Sơn 57575

HUYỆN CAM LÂM

BC. Trung tâm huyện Cam Lâm 57600
Huyện ủy 57601
Hội đồng nhân dân 57602
Ủy ban nhân dân 57603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57604
TT. Cam Đức 57606
X. Cam Hiệp Bắc 57607
X. Cam Hiệp Nam 57608
X. Cam Thành Bắc 57609
X. Cam An Nam 57610
X. Cam An Bắc 57611
X. Cam Phước Tây 57612
X. Sơn Tân 57613
X. Cam Hải Tây 57614
X. Cam Hải Đông 57615
X. Cam Hòa 57616
X. Cam Tân 57617
X. Suối Tân 57618
X. Suối Cát 57619
BCP. Cam Lâm 57650
BC. Cam An Nam 57651
BC. Cam Hòa 57652
BC. Suối Tân 57653
BC. Suối Dầu 57654

THÀNH PHỐ CAM RANH

BC. Trung tâm thành phố Cam Ranh 57800
Thành ủy 57801
Hội đồng nhân dân 57802
Ủy ban nhân dân 57803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57804
P. Cam Phú 57806
P. Cam Lộc 57807
P. Cam Thuận 57808
P. Cam Linh 57809
P. Cam Lợi 57810
P. Ba Ngòi 57811
X. Cam Phước Đông 57812
X. Cam Thịnh Tây 57813
X. Cam Thịnh Đông 57814
X. Cam Lập 57815
X. Cam Bình 57816
P. Cam Nghĩa 57817
X. Cam Thành Nam 57818
P. Cam Phúc Bắc 57819
P. Cam Phúc Nam 57820
BCP. Cam Ranh 57850
BC. Cam Phú 57851
BC. Cam Phước Đông 57852
BC. Mỹ Thanh 57853
BC. Mỹ Ca 57854
BC. Cam Phúc Nam 57855
BC. Cam Phúc 57856
BĐVHX Bình Hưng 57857
BC. KHL-HCC Cam Ranh 57898

HUYỆN TRƯỜNG SA

BC. Trung tâm huyện Trường Sa 57900
Huyện ủy 57901
Hội đồng nhân dân 57902
Ủy ban nhân dân 57903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57904
TT. Trường Sa 57906
X. Sinh Tồn 57907
X. Song Tử Tây 57908
BCP. Trường Sa 57950
BC. Trường Sa 57951
BĐVH Đảo Trường Sa 57952
BĐVH Đảo Sinh Tồn 57953

Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Khánh Hòa mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Khánh Hòa mà bạn cần.

0 ( 0 bình chọn )

Hiếu Google

https://hieugoogle.vn
Hieugoogle.vn là Blog của Hiếu chuyên về các kiến thức Marketing online, thủ thuật máy tính & Các kiến thức tài chính, kinh tế..

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm