Chương trình đào tạo Marketing 4.0 trong16 buổi

By / 10/09/2019

Buổi 1: Hiểu về bản thân, Giới thiệu về google ads, List công việc, Thói quen

Buổi 2: Ôn tập phần Bán hàng, Marketing, SMS, Mail:

Buổi 3: Tổng quan về Google, Tạo Tk Tạo chiến dịch QC tìm kiếm

Buổi 4: Học về Nội dung website web tối ưu với người

Buổi 5: Ổn Tập Phần Google ads Buổi 6: Ổn Tập Phần Google ads

Buổi 7: Hướng dẫn xây dựng nội dung page, nội dung video trên page

Buổi 8: Giới thiệu tổng quan về Facebook, cách thức chạy facebook

Buổi 9; Test các chiến dịch QC facebook, – Google

Buổi 10 : Đo Lường số liệu, Kiến thực thực tế, Google ads, facebook ads

Buổi 11 : Đo Lường số liệu, Kiến thực thực tế, Google ads, facebook ads

Bài viết liên quan

Mình sẽ liên tục chia sẻ cho bạn những kiến thức hữu ích nhất về Online Marketing

0936.00.77.00